Ny info om skole etter påske

I dag 7. april 2020 ga regjeringen ny informasjon om hvordan skolene skal forholde seg videre til tiltakene for å begrense smitte av Korona.

 • Skolen er stengt for alle elever frem til 27. april. Det betyr i praksis videreføring av ordningen vi har hatt de siste ukene med hjemmeskole, og tilsyn av elever med rett på dette (samfunnskritiske yrker og omsorgsbehov).
 • 27. april åpner skolene for 1.-4. trinn.
  Innen da vil regjeringen gi retningslinjer for å sikre smittevern og forhindring av smittespredning.
 • Begrense smittespredning er det viktigste, og det betyr at de andre smittetiltakene opprettholdes.
 • 5. til 10. trinn: Regjeringen har som mål å la alle elever komme tilbake til skolen før sommeren, men dato er ikke satt.
 • Alle tiltak kan reverseres hvis smittespredningen øker.

Det skal være trygt å gå på skole for elever og ansatte. Det betyr at vi lokalt vil avvente hvordan vi skal ta imot 1.-4. trinn ut fra hvilke sentrale retningslinjer regjeringen gir for smittevern. Mer info kommer om dette.

kontakttelefon for elever og foresatte påsken 2020

Vi er alle i en helt spesiell situasjon. På grunn av Covid-19 viruset har hverdagen vår endret seg drastisk. Skolen har vært stengt i tre uker. Hjemmeundervisning og digitale klasserom har erstattet den skolehverdagen vi kjenner best, klasserom fullt med flotte barn og unge.  

Denne påsken blir annerledes. Vi må unngå smitte, og kan derfor ikke bevege oss hvor vi vil. Vi kan heller ikke være sammen på den måten vi er vant til. Det krever mye av oss. Alle lever vi ulike liv og bor forskjellig. For noen kan denne perioden være vanskelig, noe som preger hverdagen og stemningen hjemme.  

Kontaktinformasjon til ledelsen ved Grødem skole

Er du bekymret, redd eller ensom og trenger noen å snakke med? Under finner du ulike du kan ta kontakt med:

9.tr. oppmuntrende steiner

Har du gått tur i det siste? Kanskje du så noen oppmuntrende ord på din vei?

9B har den siste uken spredt glede og oppmuntring på en fin måte ute i Randaberg. Flott initiativ i en tid vi trenger noe felles positivt!

Til og med Randaberg24 har skrevet om saken, og undret seg over hvem som står bak påskemysteriet. Les her

påske – før og etter

Påsken nærmer seg, men det er lite som tyder på at vi vet mer om videre skoletilbud til elevene før vi tar ferie. Jeg har forståelse for at det er slik, men samtidig skulle jeg ønske at vi kunne gi elever, foresatte og skolens ansatte en visshet inn i ferien. Det tror jeg hadde vært godt. Her er det vi vet om videre drift.

Informasjon om videre drift får vi onsdag 8. april.

Innen da vet vi ikke;
– om skolene blir delvis åpnet, og fra hvilken dato
– i hvilken grad aktivitet kan gjenopptas
– hvilke smittereduserende tiltak som må gjennomføres.

På grunn av at det ikke er avklart vil Grødem skole forberede elevene på at uken etter påske blir hjemmeopplæring lik den vi har hatt de siste ukene.

Ut fra informasjon vi får 8. april vil skolene komme med mer informasjon om videre skoletilbud. Det vil tidligst komme torsdag 10. april 2020.

Uke 15 (6. april til 8.april)

Skolene i Randaberg holder åpent for tilsyn mandag til og med onsdag for barna som har rett på dette i uke 15. Alle dager klokken 7.15-16.30, men åpningstidene justeres etter behov. Behov meldes til skolen innen torsdag 2. april.

Åpningstider i påsken ut over dette vurderes hvis det oppstår akutte behov.

Låne bøker til påsken?

På grunn av flere forespørsler om å låne bøker fra biblioteket vårt, så har vi funnet en ordning for å få til dette. Lesing er viktig, og en fin aktivitet å bruke tiden på. Vi kommer selvsagt til å regulere selve utlånet, og forholder oss til Helsedirektoratet sine oppfordringer i disse koronatider:

 1. Det skal ikke være mer enn 4 personer i biblioteket samtidig.
 2. Flater og berøringspunkter blir spritet og vasket jevnlig.

Wenche (miljøterapeut) kommer til å være tilstede i biblioteket og administrere utlånet. Det er også mulighet til å levere inn bøker. Innleverte bøker blir liggende i kassen i to dager, før de fysisk blir berørt og innlevert.

Elever (også gjerne sammen med foreldre), benytter seg av bibliotekinngangen mot ungdomskolebygget. Dersom det skulle være mange utenfor biblioteket som venter på å komme inn, er det viktig at de holder god avstand også ute.

Åpningstider TIRSDAG 31/3 og TORSDAG 2/4

Hvis det blir utvidet etter påske så vil ny info komme

Klokkeslett9.00-10.001.-2.trinn
Klokkeslett10.30-11.303.-4 trinnKlokkeslett 12.30-13.305.-7.trinn
Klokkeslett13.30- 14.30Ungdomsskoletrinnet

Nettvett – spesielt viktig nå

Vi er nå mer isolert og har mindre aktiviteter enn vi vanligvis fyller dagene med. Mange av oss fyller denne tiden med mer digital kontakt og aktivitet. Dette gjelder særlig barna vår, og da må vi oppfordre foresatte til å ha økt fokus på nettvett.

Legger ved nettsteder som gir råd om dette:

Les og snakk med barnet ditt.

Sammen forhindrer vi nettmobbing, utestenging, deling av nakenbilder og annen negativ digital aktivitet!

Bildet hentet fra reddbarna

Alle eksamener for 10. trinn er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn våren 2020. Les mer om dette på utdanningsdirektoratet sine sider

Både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst. Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Standpunktvurdering

Lærerne prioriterer å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at alle elever får standpunktkarakterer. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig.

Kravene til å sette standpunktkarakter før skriftlig eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfaller når disse eksamenene er avlyst. Det betyr at skolene her kan sette standpunktkarakterer helt mot slutten av skoleåret.

Positivt eller negativt?

Dette er en god og riktig avklaring, synes rektor. Det at eksamen avlyses fjerner en usikkerhet hos elever, foresatte og lærere som vi ikke behøver å ha slik situasjonen er. Nå kan vi bruke alle ressurser til å ivareta elevenes opplæring, og sikre god vurdering inn mot standpunkt.

åpningstid og kontakt med skolen

Grødem skole har nå følgende åpningstid frem til og med påske:

 • Administrasjonen: er stengt for besøk, men kan kontaktes via mail eller per telefon 51413170.
  Vi besvarer telefon og mail fra kl.08.00 – 15.00. Hvis det er behov ut over dette kan ledelsen kontaktes

 • Skolebygget: bygget er stengt, så avtale om å hente/levere bøker o.l. må gjøres direkte med lærerne på trinnet. Kontaktinfo til lærerne. Mailliste lærerne

 • Tilsyn av elever barn under 12 år: Åpent fra kl.07.15 til 16.30 hver ukedag frem til og med 13. april 2020.
  Foresatte må gi beskjed om når barnet vil benytte seg av tilbudet. Avvik fra dette varsles til SFO via telefon.

  1. klasseelever møter på 1. klassebygget. Fravær/endret oppmøtetid gis via telefon 40399015.

  2. trinn & 3. trinn; klasseelever møter på svømmehallbygget. Fravær/endret oppmøtetid gis via telefon 45134770.

  3. trinn til og med 12. år: klasseelever møter på svømmehallbygget. Fravær/endret oppmøtetid gis via telefon 45134770

Hvis du er i tvil – ta kontakt så finner vi ut av det sammen

Genrell informasjon om koronaviruset på flere språk

Hvis du trenger å snakke med noen, er bekymret eller annet så kan sosiallærerne på skolen kontaktes. Send en sms eller ring dem! Det er også opprettet nasjonaltelefon som elever kan kontakte (116111.no)

Bilde fra Pixabay

Tilsyn av elever og avlyste aktiviteter

Det er spesielt å drive en skole uten elever. Eller rettere sagt, vi har elever men de er hjemme og vi er på skolen. Det er rart, men det er selvsagt riktig. Ansatte på skolen har i dag jobbet godt med å omstille driften til å ivareta nye oppgaver.

Videre vil de fleste ha mest kontakt med lærerne på trinnet barnet tilhører, men noe felles informasjon også lagt ut på hjemmesiden. Vi varsler med sms når det er ny informasjon vi mener er viktig.

Takk for all innsats, fleksibilitet og raushet alle elever, ansatte og foresatte viser i denne nasjonale dugnaden!

Hjemmeopplæring

 • Lærerne har eller holder på å opprette informasjonskanal til foresatte og elever. Det er viktig at alle følger med der det blir avtalt. Det er ikke er felles rutine på dette, men tilpasset elevenes alder. Vi legger opp til dialog slik at vi best mulig kan tilpasse oppfølgingen til elevene vår.
 • Skolebygget er låst, men det er folk på jobb. Hvis det er behov for å hente bøker eller annet, så avtal det med lærerne.

Tilsyn for noen elever under 12 år

Foresatte som er i samfunnskritiske yrker (se under) kan melde behov for tilsyn hvis det er behov. Vi oppfordrer foresatte til å finne andre løsninger ettersom vi skal minimere smittefare, men har forståelse for de som har behov.

1. Meld inn behov for tilsyn via lenken du har fått på sms.
2. Gi beskjed seinest kvelden før om barnet ditt kommer eller ikke (avvik fra innmeldt beskjed).
3. Barnet møter opp og skal få tilsyn/opplæring på 1. klassebygget.
4. Skolen har tilbud fra kl.07.15 – 16.30 hver dag
5. Mandag 16.3.20 vil tilbudet driftes av SFO pga lærerne er omdisponert til planlegging.

Samfunnskritiske yrker: se liste fra regjeringen her (oppdateres)

Avlyste aktiviteter:

Følgende aktiviteter er avlyst eller utsatt på ubestemt tid:

 • Alle avtaler med helsesykepleierne
 • Alle interne møter på skolen, med unntak av trinnmøter og ledermøter.
 • Alle møter mellom skole og foresatte
 • Alle møter mellom skole og andre instanser
 • Utviklingssamtaler
 • Påskegudstjenesten
 • DKS
 • Knaben leirskole for 8. trinn
 • Biblioteksbesøk fra skolen
 • Prøvemuntlig 10. trinn
 • 9. trinn besøk på helsestasjonen
 • Kurs for ansatte
 • Innskriving nye 1. trinn 24. og 25. mars
 • UTV besøk av videregående skoler og arbeidspraksis for 8. og 9. trinn.
 • Lesevake

Følgende aktiviteter er foreløpig avlyst, men avventer situasjonen:

 • Ryddedag 17. april
 • Foreldremøte 23. april, Nye 8. trinn (7. trinn foresatte)
 • Besøk fra kulturskolen 23. april
 • Opptur 6. mai for 8. trinn
 • Tur til Avaldsnes 6. trinn
 • Vitengården 9. trinn
 • Bli kjent kveld nye 1. trinn 3. juni
 • Aktivitetsdag på skolen (småskole og 1.-7. trinn
 • besøk på museum 2. trinn
 • Grillfest FAU 11.3.2020
 • Vitnemålsutdeling 10. trinn
 • Fellessamling for elevene siste skoledag
 • Felles avslutning for lærerne siste skoledag.

1 2 3 29