Samtykker fra foresatte – nå digitalt

På noen områder må skolen ha samtykke fra foresatte. Tidligere har vi innhentet disse via skjema på ark, men nå er dette overført til Visma. Vi ber alle foresatte (unntak 10. trinn) gå inn på Visma for å svare på dette.

NB! Du kan bare svare på samtykkene hvis du går inn på Visma via nett (ikke app).

Nettadresse: https://skole.visma.com/randaberg

Skolen ber om samtykke til:

 • Delta på skolegudstjeneste
 • Bilde av barnet på skolens hjemmeside
 • Delta i utendørs svømming
 • Kjøre i privatbil i skoletiden
 • Være igjen i sentrum av Stavanger etter ekskursjoner
 • Trekke 10 dager fravær fra vitnemålet (Retningslinjer udir)

Skolestruktur – modell 5 & 6 på høring

Våren 2022 ble det gjennomført en høring om fire ulike modeller for hvordan randabergskolen kunne bli organisert i fremtiden. Her fikk dere foreldre, ansatte, elever og andre anledning til å uttale seg om de ulike modellene, og gi sine tilbakemeldinger.

Høringen ble avsluttet våren 2022, og ble oppsummert i kommunestyret 20. oktober 2022, sak 39/22. I saken ble det foreslått en ny modell 5, og det kom også inn et nytt forslag, kalt modell 6. Disse modellene har ikke vært ute til høring. 

Høringen er nå klar og er offentlig på kommunens nettsider.

Det er åpent for alle å gi tilbakemelding på høringen. Høringsuttalelser sendes på e-post til: post@randaberg.kommune.no.

Frist for tilbakemeldinger er 31. januar 2023.

 

Høringsutkastet er sendt direkte til disse offisielle organene tilknyttet hver skole i kommunen:

 • Elevråd på skolene/BUK
 • FAU på skolene
 • SU på skolene
 • Alle fagforeninger som har ansatte på skolen

1. desember er fint på Grødem skole

Tenk om 1. desember kunne startet med julemusikk, varm saft og pepperkaker delt ut av blide elever? Tenk om det i tillegg kunne være en adventsforestilling fra 50 barn?

Tenk, det er slik det er på Grødem skole. Elevrådet delte ut julestemning, og 3. trinn hadde to forestillinger med adventssamlingen sin. Takk!

5.trinn + 1. trinn = Sant

En glad-sak før helgen: 5. trinn er faddere for årets 1. trinn. Nå i uken tok de eldste med seg fadderbarna sine på biblioteket. Her viste de 1. klassingene rundt, og leste for dem. Stort engasjement og ivrig lytting til det som ble lest. Fantastisk!

Blant de mange verdener som mennesket ikke har fått i gave av naturen, men har skapt på egen hånd, er bøkenes verden den største.
Hermann Hesse

 

Plandag 18.11.22: Skole og SFO stengt

Fredag 18.11.22 er det planleggingsdag for ansatte i skole og SFO. Dagen skal brukes til kurs og faglig påfyll vi i hverdagen ikke kan prioritere. Bra for oss, og bra for elevene!

 

Det betyr at vi holder helt stengt for alle fredag 18.11.22. Administrasjonen kan kontaktes som vanlig, men vil være utilgjengelig store deler av dagen.

Uønsket atferd – systematisk arbeid gir god effekt!

Utagering, sterke atferdsuttrykk, vold, atferdsvansker og andre ord er betegnelser for barn som har det vanskelig i møte med andre. Det er mange grunner til dette, og det er krevende for dem selv og de rundt å håndtere. Grødem skole har sammen med Tverrfaglig team jobbet systematisk med dette området, og vi kan vise til gode resultater.

Hva er tiltaket?

Fra 2018 har skolen systematisk registrert nødrett og annen uønsket atferd. Den informasjonen analyseres, og brukes for å hjelpe voksne og barn som er involvert i hendelsene. Når det blir omfattende setter skolen inn følgende tiltak:

 • Mer ressurser: assistenter/miljøterapeuter settes inn i klassen i stort omfang. Det er avgjørende med få voksne som er mye inne i klassen.
 • Faste og hyppige internmøter: Alle ansatte i klassen møtes ukentlig. Her er ledelsen og Tverrfaglig team alltid med. Veiledning, opplæring og koordinering av tiltakene og forståelse for barnets situasjon har hovedfokus.
 • Tett samarbeid med foresatte: ukentlig kontakt for å sikre god samhandling, og møter ved behov.
 • Elevens stemme: involveres ut fra alder og situasjon.

Dette er omfattende arbeid, men atferd er krevende å endre. Enkle løsninger finnes ikke så lenge fokus er inkludering.

Hva er resultatet etter 4 års arbeid?
 • 70% reduksjon av nødrett og andre uønskede hendelser.
 • Elevatferd rettes mer mot ansatte enn elever nå. Betyr at ansatte er tettere på.
 • 50% færre voksne er involvert i disse hendelsene.
 • Tiltak avsluttes eller reduseres betydelig.
Hva vet vi nå?
 • Skolen har ikke atferdsproblemer, men enkelte barn som strever (ca 2,5% av alle elevene vår). Av disse er under 1% involvert i de fleste hendelsene.
 • 99% av elevene med atferdsuttrykk går på 1.-7.trinn.
 • 10-15% av skolens ansatte er involvert årlig i slike hendelser. 2-3% voksne er involvert i de hyppigste og alvorligste sakene. Ofte miljøterapeuter og assistenter.
 • Det er oftere de som ikke jobber direkte med barna som trenger oppfølging eller er bekymret, ikke de som jobber i teamet rundt eleven.
 • November er den vanskeligste måneden.
Negativ atferd skjer ikke alene, men alltid i en kontekst. Ingen liker å være sinte eller redde, eller oppleve andre som er det. Når vi voksne og barna rundt klarer å møte barn som strever med omsorg, raushet og rammer blir vi bedre sammen. Vi utvikler empati og forståelse vi senere vil bruke i møte med andre. Alle vinner, men det tar tid.
1 2 3 53