FAU – din kanal til skolen

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU-medlemmene skal representere alle foreldrene ved skolen, og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.

Trykk her for å lese hele saken

Ukens sitat

Tiden vi tilbringer sammen er den mest dyrebare vi har.

Harald V

Elevene har funnet Gran og Eik!

Etter befaringen rundt skolen fant vi voksne 21 trearter som hadde overlevd utbyggingene av skolen. Vi var greit fornøyd med det, og laget oss en ønskeliste over de trærne vi hadde mistet i årenes løp. På sitt meste var det 34 arter. IMG_7434Men så begynte elevene vår å utforske skogen og områdene rundt oss på jakt etter trærne som var merket. Nysgjerrige og friske øyne fant plutselig trær som ikke stod på listen. Hva var dette? Hvilke trær kan det være når bladene ikke stemmer med de vi vet om? Kloke lærere ble satt på saken, og resultatet er at artene gran og eik ble oppdaget.

En kjekk oppdagelse, så nå har vi 23 arter!

Anbefaler alle å ta seg en tur rundt på trejakt! Fint om merkelappene på trærne får henge i fred

Nasjonale prøver 8. og 9. trinn – før prøven

I ukene 36 til 39 skal elevene på 8. og 9. trinn gjennomføre nasjonale prøver. 8. trinn skal ha prøve i lesing, regning og engelsk, mens 9. trinn skal ha i lesing og regning. Nytt i år er at alle testene er digitale. For å vite tidspunkt for prøven se Årshjulet til skolen.

Formålet med prøvene er å kartlegge den enkelte elev sin kompetanse i de grunnleggende ferdighetene. Den informasjonen bruker skolen, sammen med annen kartlegging, til å tilpasse og tilrettelegge opplæringen for enkeltelever og klasser. Det er derfor viktig at elevene gjør så godt de kan på prøvedagene.

Prøvene inneholder ulike typer vanskelighetsgrad på oppgavene, noe som betyr at de færreste vil klare alle.

Her er det eksempeloppgaver og tidligere oppgaver som eleven kan øve på – regning, lesing, engelsk. Det viktigste er at eleven er trygg på prøveformen og det tekniske slik at det ikke blir et hinder for å vise sin kompetanse.

Kantinen – samlingsstedet på skolen!

Kantina på skolen yrer av liv om dagen! Lærer Frank sine ulike varme og kalde rette skaper lange køer og fornøyde elever. «Lurer på hva Frank skal lage på fredag? Jeg gleder meg allerede!» er et av utsagnene vi hører fra elevene. I dag var det lapper som var høydepunktet, men menyen er variert og sunn. Frukt, havregrøt, brød og supper er noe av det som selges for en rimelig pris.

Kantinen er blitt et nytt samlingssted for mette og glade elever!

Foreldremøte

Hvis du som forelder engasjerer deg i ditt barns skolegang, vil barnet gjøre det bedre på skolen. Har du et godt forhold til skolen, øker det sjansen for at også barnet trives. Foreldremøter er en viktig arena å engasjere seg i. Trykk her for å lese mer

 

Ukens sitat

Det viktigste er ikke å nå ut til folk, men å nå inn til folk.

Per Larsen

 

Husk å sjekke datoen for når foreldremøte for ditt barn er!

Vi feiret dronning Elisabeth 2 sin 90 års dag!

I anledning dronning Elisabeth 2 sin 90 års dag feiret elevene og lærerne i 10B hennes fødselsdag. Her var det storfint besøk med dronningen selv, Barack Obama, Beckham paret, kong Harald og mange andre. Det ble servert mat, og te selvsagt, og mange av gjestene holdt taler.

Kjekt påfunn!

Ønsker du å finne noe annet enn Pokemon?

Vel, nå har du sjansen til å oppdage 21 ulike trearter rundt Grødem skole. Prosjektet til tidligere rektor Sigurd Aartun er digitalisert og fornyet. Nå er de gamle skiltene som fortalte hvilke trearter som fantes, erstattet med små hvite merkelapper med kort info og QR-kode. Du åpner bare kartet på mobilen (se QR-kode under) og jakten kan starte (QR-leser må lastes ned). Grødem skole trær

Kanskje ikke like interaktivt som Pokemon, men det er en fin og lærerik tur som alle kan delta på.

Her er QR koden du trenger for å finne kartet (eller trykk her):

qr kode kart over trær

Trygg skolevei

Barn som går eller sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir en god start på skoledagen.

Velg den tryggeste veien når dere går til og fra skolen. Noen steder kan stier, gårdsveier eller lignende være tryggere å gå, selv om skoleveien kan bli litt lengre.

Hvis du må kjøre bil, vurder om du kan stoppe et stykke unna skolen slik at barnet kan gå det siste stykket alene eller sammen med andre. Trafikken rundt skolen er ofte kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for elevene.

Trygg Trafikk anbefaler:

  • Der det er mulig bør barna gå til skolen, gjerne sammen med voksne. Frisk luft og fysisk aktivitet gir elevene en god start på skoledagen.
  • Øv på skoleveien sammen med barna.
  • Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager.
  • Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk (Grødem skole åpner for dette fra og med 5. trinn). Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.
  • Foreldre kan gjerne sykle sammen med barna til og fra skolen før de er gamle nok til å  sykle alene.

 

Vi ønsker alle at barna våre skal være trygge. Skolen ønsker derfor at foresatte og elever følger anbefalingene i skolereglementet og fra Trygg trafikk. Bruk av sykkel/sparkesykkel o.l. er ikke lov i skolegården.Screenshot 2016-08-24 at 11.39.35

 

Husk hjelm! Grødem skole har påbud om bruk av hjelm når de er på sykkelturer i skoletiden, og anbefaler bruk av hjelp også på skoleveien.

Informasjonen er hentet fra Trygg trafikk,  gå inn på sidene til Trygg trafikk for mer informasjon.

 

1 2 3 4