Lenker 4. trinn

Engelsk. Stairs: www.stairs1-4.cappelendamm.no

Matematikk. Multi: www.gyldendal.no/multi/

www.matematikk.org

Multi 1-4: http://web2.gyldendal.no/multi/1-4/

Norsk:

Salto: http://podium.gyldendal.no/salto?page=elev

RLE: Vivo: www.gyldendal.no/vivo

Naturfag/SAMF: www.gyldendal.no/gaia

Touch: www.sense-lang.org/typing/tutor/NO_tutorial.php

Salaby: http://web2.gyldendal.no/salaby/

Kjekke lenker i ulike fag: www.sp1.skoleveven.no

 www.gruble.net

Eksempel på nasjonal prøve i engelsk: www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Engelsk/Engelsk

Eksempel – digitale ferdigheter: https://pgsc.udir.no/kursweb/pgsUser?method=previewTest&contentItemId=34748760&marketplaceId=624075&languageId=1

Digital Prøve: https://pgsc.udir.no/kursweb/idapp/