Velkommen til temakveld for ungdomsforeldre

Ung på nett 

torsdag 11. mai i skolens kantine klokken 17:00!

Ung på nett er et program som tar mål av seg til å engasjere elever, lærere og foreldre for å sammen jobbe for digital trivsel. Elevene vil delta på foredrag i skoletiden samme dag, mens lærerne vil ha foredraget i egen møtetid senere i mai. Ungdom i Norge sier de har mye glede av nettet, men mange sier også at de opplever ubehag og føler seg utenfor. Ung på nett er et konsept for ungdomstrinnet som skal ta tenåringenes liv på nett på alvor og bidra til involvering av både foreldre og lærere.

– Ung på nett er et rammeverk som bidrar til økt kunnskap, trening av holdninger og dialog for at unge skal oppleve god digital trivsel. Samtidig gir det deltakerne verktøy til å forebygge nettmobbing, hatprat, utenforskap og kriminalitet i digitale kanaler. Dette gjøres i et samarbeid der vi som idell aktør har en aktiv rolle med å bidra med eksterne foredragsholdere og faglig tyngde, sier daglig leder i Stiftelsen Barnevakten, Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

Velkommen! Vi gleder oss til å se dere alle😀

Vennlig hilsen Truls Kolnes, FAU – leder og Hilde Hesby, rektor

Det vil bli foreldremøte for 7. trinn i etterkant av foredraget (ca. 18.30) med informasjon om overgangen til ungdomstrinnet.

Det blir salg av kaffe og kaker til inntekt for skolens 8. trinn både før og etter foredraget. Dette er i regi av klassekontaktene, og inntektene skal gå til avslutningstur i 10. klasse.


Publisert

i

av

Stikkord: