Flytting av planleggingsdag

Planleggingsdagen fredag 27. april flyttes til mandag 30. april 2018. Det betyr at det blir vanlig skoledag fredagen, men fri for elevene på mandagen. Saken er tatt opp i Samarbeidsutvalget.