Midler fra Sandnes sparebank sitt gavefond til Goa skole!

FAU søkte i desember om støtte fra Sandnes Sparebank sitt gavefond for å kunne oppgradere deler av skolegården vår. Vi har fått 60.000,- kr. av Sandnes Sparebank! Vi er svært takknemlige, og synes det er flott at banken gir bidrag til så gode formål. Vi kommer tilbake til hvordan pengene mer konkret skal brukes.

Tusen takk!