Nytt kryss ferdigstilt

Denne uken har vi hatt offisiell åpning av Goa-krysset. Goa skole har gledet seg til denne viktige utbedringen av skoleveien. Nå er det mulig å krysse Goaveien og Kyrkjeveien på en sikker måte for elevene våre.

Dette er blitt gjort i Goakrysset: To underganger, ny rundkjøring, flere avkjørsler er fjernet, to busslommer, 180 meter med støyskjerm, flytta kabler, omlegging og nye vann- og avløpsledninger for kommunen.

Det ble markert med brask og bram når fylkesvaraordfører Marianne Chesak klippet snoren og vår ordførere Kristine Enger talte om hva dette betyr for kommunen – og ikke minst for skoleelevene. Statens Vegvesen og prosjektleder nevnte spesielt det gode samarbeidet med FAU i byggeprosessen. Vi stilte med elevene og musikklærer Atle rev i med allsang og «Her på Goa skole, her har me det bra!» For anledningen med nydiktet andrevers: «Her i Goakrysset!»

Nå gjenstår gang- og sykkelstien ned Kyrkjeveien for at alle elever fra Goadalen skal få en sikker skolevei. Teknisk avdeling i kommunen har tatt kontakt med skolen for å få en oversikt over alle elever som ferdes opp og ned Goabakken hver dag. De ønsker å komme i dialog for å sikre at de kan bruke denne veien sikkert også i byggeperioden. Skolen formidler denne informasjonen og dere vil bli kontaktet.

GOD SOMMER!

Goa skole ønsker alle elever og foresatte en god sommer, og vi ser frem til å ønske velkommen til skolestart torsdag den 16. august:

1. klasse møter kl.09.30, og slutter kl. 11.00. (SFO er åpent etter kl.11)
2.- 10. klasse møter til vanlig tid kl. 08.15 (SFO åpent for de som har det)

SFO er åpen ut juni, og åpner igjen onsdag 1. august.

Administrasjonen åpner også 1. august.

Nyt en velfortjent sommer alle sammen!

 

 

Kontaktlærere 2018/2019

1. trinn: Solveig Olsen, Gry Tunge og Åshild Helgeland Hauge

2. trinn: Monica Bjørnestad Ellingsen og Anette Stranden

3. trinn: Henriette Monstad Ødegård og Kine Aurbakken Vistnes

4. trinn: Anne Slettemoen og Laila Vestvik

5. trinn: Stig Larsen og Elisabeth Olsen

6. trinn: Anette Langeteig og Eirik Hansen

7. trinn: Rebekka Sele og Anita May Øverlid Tungland

8.trinn: Vigdis Rørstad Bø og Renate Slettevold

9.trinn: Nina Fosbæk og Ingeborg Namtvedt

10.trinn: Nina Karin Frafjord

Nettvett – hva er det?

Barnevakten.no er invitert til å ha et opplegg for elevene i skoletiden og foreldrene på kvelden.
Det blir foredrag av Kristian Berntsen torsdag 26 april kl 19 i kantinen på Goa skole.
Vi vil få informasjon om

•        Skjermtid
•        bruk av sosiale medier
•        grooming
•        nettmobbing
•        personvern
•        spilling
•        aldersgrenser
•        medieskapt utseendepress
•        foreldrerollen
•        nyttige ressurser

Håper du har lyst og mulighet til å komme.

Mvh FAU

1 2