Stikkordarkiv: google skjema

Formativ bruk av digitale tester #3

Gi den samme testen til elevene flere ganger som en del av en prosess. Dersom man tar utgangsunkt i vurdering for læring er det ingenting i veien for å la elevene ta samme test flere ganger. Selv om en test i seg selv er et kjøttbein for mange å strekke seg etter, er det læringen som skjer i forkant av testen som er interessant. Ikke testen i seg selv. Derfor – Før du i det hele tatt begynner på emnet. La elevene få en test som omhandler emnet slik at de på forhånd får kartlagt sitt nivå og ser da bedre  behovet videre i arbeidet framover.

Fortsett å lese Formativ bruk av digitale tester #3

Formativ vurdering ved hjelp av digitale «tester» -Google skjema

Digitale prøver relateres ofte til en prøvesituasjon med lite dybdelæring, og hvor selve verktøyet kun brukes til å få en enkel oversikt over overflatekunnskap i et gitt emne.  Verktøyet fremmer ved første øyenkast ikke læring, men måler kun den omtalte overflatelæringen som har liten betydning for selve kompetansen i emnet. Men brukt på riktig måte kan dette vertøyet både fremme læring og motivasjon hos elevene gjennom bl.a underveisvurdering. Jeg har derfor lyst å vise et av mange eksempler på hvordan Google skjema kan brukes i matematikken til å fremme læring gjennom formativ vurdering.

Fortsett å lese Formativ vurdering ved hjelp av digitale «tester» -Google skjema