Formativ bruk av digitale tester #3

Gi den samme testen til elevene flere ganger som en del av en prosess. Dersom man tar utgangsunkt i vurdering for læring er det ingenting i veien for å la elevene ta samme test flere ganger. Selv om en test i seg selv er et kjøttbein for mange å strekke seg etter, er det læringen som skjer i forkant av testen som er interessant. Ikke testen i seg selv. Derfor – Før du i det hele tatt begynner på emnet. La elevene få en test som omhandler emnet slik at de på forhånd får kartlagt sitt nivå og ser da bedre  behovet videre i arbeidet framover.

I tillegg til at elevene får kartlagt nivået sitt gjennom umiddelbar tilbakemelding, får de også en veldig grei oversikt over hva som forventes av dem etter at emnet er gjennomgått. Hva som skal/ bør læres. Det gjør altså ingenting om elevene oppnår et dårlig resultat. Nå vet de hva som venter dem, og kan jobbe målrettet framover slik at neste tagning blir bedre.

Her vil altså elevene ha større forutsetning for å ha et forhold til lærestoffet som blir presentert videre. Og de vil underveis i undervisningen kjenne igjen mange av «kompetansehullene» sine når stoffet blir presentert. Selv om det er nytt og ukjent stoff, er det likevel ikke i den grad ukjent. Elevene får her knagger å feste kunnskapen på i og med at de relaterer det til spørsmål i pretesten. De blir mer bevisste i læringsprosessen.formativ-g

Etter at undervisningen/ arbeidet i emnet er gjennomført, får så elevene den samme testen igjen. Den umiddelbare tilbakemeldingen gir eleven en veldig god motivasjon, oversikt og aktivitet for lærestoffet i og med at de ser at resultatet endret seg til det bedre denne gang. Ikke minst ser man et utbytte av undervisningen. At undervisningen og opplæring har en funksjon når de kan sammenligne resultater før og etter.

formativ-f

Det er her prosessen i seg selv som har vært målet. Ikke testene. Elevene har vært gjennom en opplæring i en prosess som har bevisstgjort dem lærestoffet før de i det hele tatt satte i gang med undervisningen.

Gjennomføring
Jeg for min del liker veldig godt å bruke Google skjema siden dette er en del av vår plattform som vi bruker kollegialt, og mot elevene. Men her står man selvfølgelig fritt til å velge det verktøyet man er trygg. Tror det er hensiktsmessig å holde seg til det systemet man til daglig jobber. Både for deg som lærere og elevene. Det å lage digitale prøver tar noe lengre tid enn typiske manuelle prøver. Spesielt det å finne svaralternativ (Selv om man ikke trenger det) tar ofte tid. Men jeg for min del synes det er mer hensiktsmessig å bruke tid på en å lage en god prøve enn å bruke tiden på retting. Gevinsten man oppnår med umiddelbar retting i digitale prøver er ubetalelig. Spesielt overfor elevene som får tilbakemelding mens de fortsatt er i teksten.. Beregn altså en god del tid på å lage selve prøven. Men dette hentes som sagt inn igjen. Og ikke minst. Prøven kan selvfølgelig brukes igjen. Og da trenger man ikke lage den på nytt… :-). Det er alltid lurt å gjennomføre prøven selv. I alle fall jeg opplever så og si alltid at jeg har gjort noen feil her og der som jeg ikke ser før jeg tar prøven.

Fallgruver
Fokuset på læringen kan fort flyttes over i en prøvekultur. Og det vil du ikke. Det er ikke prøvene i seg selv som er viktige. Men muligetene for læring gjennom aktivitet og variasjon disse verktøyene åpner opp for. Derfor… Hold fokuset på prosessen og læringen. Både for deg selv og elevene… :-)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *