Formativ bruk av digitale tester #2

formativ-aDet finnes flere måter å bruke digitale tester slik at elevene lærer fagstoffet underveis i prosessen. Samtidig kan det være utfordrende å lage gode spørsmål i digitale tester som fremmer læring. Men hvem har sagt at det er læreren som nødvendigvis alltid skal lage spørsmålene. Digitale verktøy fremmer deling og samarbeid. Derfor er det viktig å utnytte denne muligheten. La elevene selv lage «tester» til hverandre.

Jeg som lærere har laget mange tester. De siste årene har dette vært mye digitale tester fordi det har spart meg for mye rettearbeid, og kan io stedet fokusere på tilbakemeldinger og arbeid i en prosess med elevene. Men i prosessen med å finne gode spørsmål som skal brukes ut mot elevene opplever jeg ofte at jeg lærer nye ting. Søken og jakten etter spørsmål får meg til å reflektere og være kreativ. Denne prosessen hjelper meg til å ofte se fagstoffet på en litt annen måte. Og for å lage gode spørsmål, må jeg ha god dybdeforståelse av stoffet som ligger til grunn. Og akkurat dette vil også gjelde for elevene. Dersom jeg lærer en del av å lage tester, må vel dette også gjelde for elevene. Dersom elevene lager prøver til hverandre, vil de kanskje få et større eierforhold til bakgrunnstoffet. De blir på en annen måte motivert for å lese seg opp. De får se lærestoffet fra et nytt ståsted.

På den ene siden må man lese seg opp for å lage de gode spørsmål hvor man er nødt til å ha et fasitsvar siden prøven skal ha en fasit. På den andre siden er det også en forvetning til at man ikke vil «dumme seg ut» når man får tilsendt en test fra en medelev.

Samtidig får du som lærer en mulighet til å opparbeide deg en databse med spørsmål som du kan forsyne deg av.   Og jeg tror mange blir forbuset over nivået til testene som mange elever lager. Dette sammen med at testene er digitale, får du som lærer en veldig rask og romslig oversikt over fagnivået i klassen når elvene deler med deg.

Gjenomføringen
For at elvene skal lage egne spørsmål til en fagtekst, trenger man selvfølgelig ikke et digitalt verktøy. Men man går glipp av mulighetene dette gir i ettertid, og den oversikten et slikt verktøy kan gi. Dessuten finner mange elever det som motiverende å kune arbeide digitalt med verktøy som de kjenner seg mer igjen i.

Det finnes en haug med verktøy der ute hvor man kan produsere digitale prøver. Men det er viktig å bruke et verktøy som både du og elevene kjenner seg trygg i. Det anbefales å bruke vertøy som allerede finnes i den plattformen som skolen allerede bruker. Da blir det også enklere å dele med hverandre, og finne fram i ettertid.

formativ-bIkke vær redd for å prøve nye ting. Hiv deg ut i det. Jeg tror du blir overrasket over  elevene, og hva de kan få til. Vi som lærere har en tendens til å undervurdere elevene. Jeg for min del har aldri sluttet å bli imponert over mye av det som elevene greier å komme fram til.

Del et gitt fagstoff med elevene, og be dem lage en digital test til hverande med bakgrunn i fagstoffet. Gjerne til sidemannen, eller til gitte grupper av elever. Eller samle prøvene i en «bank» hvor samtlige elever utfører hver prøve. Unngå at det blir for formelt i forhold til vurdering. Det skaper ofte en begrensning hos eleven. Du får jo uansett et inntrykk av nivået ved gjennomgang av resultatene.  Til slutt kan du, sammen med eleven plukke ut den testen som dere sammen mente hadde de beste spørsmålene. Ta en runde i klassen om hvorfor denne var bra, osv.. .Og da eventuelt bruke denne som utgangspunkt for endelig vurdering i emnet…

Utfordringer
Det kan være en utfordring å få elevene til å lage gode spørsmål. Overflatelæring, type faktaspørsmål har ikke så stor nytteverdi for mottager. Men også her har jeg blitt overrasket over dybden i enkelte av spørsmålene som elevene kommer fram til.  Og på en slik måte jeg aldri hadde tenkt selv… Men igjen. Det er prosessen i seg selv som er viktig…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *