Formativ vurdering ved hjelp av digitale «tester» -Google skjema

Digitale prøver relateres ofte til en prøvesituasjon med lite dybdelæring, og hvor selve verktøyet kun brukes til å få en enkel oversikt over overflatekunnskap i et gitt emne.  Verktøyet fremmer ved første øyenkast ikke læring, men måler kun den omtalte overflatelæringen som har liten betydning for selve kompetansen i emnet. Men brukt på riktig måte kan dette vertøyet både fremme læring og motivasjon hos elevene gjennom bl.a underveisvurdering. Jeg har derfor lyst å vise et av mange eksempler på hvordan Google skjema kan brukes i matematikken til å fremme læring gjennom formativ vurdering.

I år (10 klasse) jobber vi målrettet mot årsprøver og eksamen. Selv om det ikke er selve prøvene i seg selv som er målet, er det ofte dette som gir elevene et lite spark bak og hjelper til å holde elevfokuset oppe. Vi tok derfor utgangspunkt i en digital test som skulle hjelpe til å kartelegge kompetansen til elevene i forhold til emner  som kan dukke opp på del 1 under årsprøven. Her hadde vi ikke noen forberedelser annet enn det elevene hadde lært tidligere gjennom skoleforløpet. Elevene fikk derfor tilsendt en digital test hvor emnene er tatt fra en typisk del 1-årsprøve, og denne gang uten forberedelse.

Som bildet over viser, er ikke dette en automatiske flervalgsprøve som mange automatisk forbinder med digitale prøver.. I Google skjema kan man i tillegg bruke tekstbokser. Og selv om det er opp til elevene hva som skrives inn, kan også disse svarene rettes automatisk. (Man kan selvfølgelig også bruke flervalg).  Fordelen med automatisk retting er at eleven får en rask tilbakemelding hvor han fremdeles «er» i teksten. Tilbakemeldingen kommer ikke flere dager senere hvor eleven ofte har glemt både prøve og svar. Tilbakemeldingen i siste tilfelle blir da ofte preget av at eleven skal få en vurdering, og ikke at han faktisk skal lære noe av økten (selv om vi selvfølgelig ønsker det). Hemmeligheten til automatisk retting i Google skjema, er at alle svar blir opprettet og lagret i et regneark. Regneark er som kjent meget fleksibelt hvor man i utgangspunktet kan gjøre hva man vil med dataene som hentes inn.

Som vist over får man da presentert svarene med poeng og karakter på en ryddig og oversiktlig måte i regnearket med antall rette, gjennomsnitt, osv. samtidig som man kan gi elevene umiddelbar tilbakemelding. Man kan selvfølgelig trikse til sitt eget regneark, og sende resultatene ut til elevene. Men det finnes bl.a et veldig bra tillegg i Google regneark  som gjør denne jobben for deg, hvor eget svar brukes som fasit.. Legg merke til at også karakteren automatisk regnes ut med bakgrunn i antall poeng. Dette er en formel som undertegnede selv har laget i regnearket. (Og her kan man forøvrig gjøre som man vil) I prinsippet er det bare fantasien som setter grenser for hva man vil regnearket skal gjøre med resultatene, og hvordan disse skal presenteres for elevene.

Ved hjelp av den umiddelbare tilbakemeldingen får man en bedre prosess videre hvor eleven i større grad ønsker å ta tak i de oppgavene som ikke var riktige. Der og da.  Elevene hos meg fikk beskjed om at de etter denne økten fikk anledning til å ta den samme testen noen dager senere. Kun innholdet i spørsmålene ville bli endret. Og hvor hver elev da jobbet målrettet videre med utfordringene til akkurat denne. Se under for et utdrag…

formativ5

 

Elevene fikk altså her den samme testen, men hvor innholdet i oppgavene var noe endret. Slik at svaret de ga forrige gang, ville være annerledes denne gang. Under kan man se et utrdrag av hvordan reslutatene endret seg fra første til andre gang.

Som utdraget fra de to resultatene viser, gikk resultatene markant opp i andre forsøk selv om innholdet i oppgavene var annerledes.  Fra et gjennomsnitt på 12,22 til gjennomsnitt 21,61 i det andre forsøket. Også denne gang fikk elevene både karakter og resultat tilbake umiddelbart (sendt på e-post ved hjelp av Flubaroo).

Karakteren som ble gitt her er ikke viktig i seg selv. Men fungerer først og fremst som en motivator og oversikt for elevene. Elevene får raskt en oversikt hvordan de ligger an og da kan hhjustere kursen. Det er også motiverende i seg selv å se at karakteren  endrer seg fra første til neste gang «testen» gjennomføres.

Dersom ønskelig kan man også gå inn i selve skjemaet (ikke regnearket) og se hva den enkelte har svart, samtidig som man også får et sammendrag av svarene.

formativ8

Og for å presisere…Dette er ikke en test for testen sin skyld. Dette er et verktøy for å fremme motivasjon og aktivitet hos eleven som fortløpende får tilbakemeldinger om hva som er bra, og ikke bra, og dermed har mulighet til å raskt justere kursen sin fram mot endelig vurdering.

Hva kreves av deg som lærer?
Det krever først og fremt at du setter deg ned og lager noen tester i Google skjema, og prøver ut på kollegaer. Du trenger da følgelig en Google konto. (Dette er gratis å bruke for alle skoler) Vær innstillt på at det blir noe prøving og feiling. Spesielt med bruk av innlegget Flubaroo som man er avhengig av for å få til automatisk retting i Google skjema. Det finnes selvfølgelig andre verktøy. Både f.eks Fronter og Itslearning har mulighet for automtisk retting. I tillegg finnes det en haug med verktøy på nettet. Men er nok ikke like fleksibelt. Bakdelen med automatisk retting i Google skjema i forhold til andre slike ressurser, er at det rent teknisk krever litt mer av deg som lærer. Man bør beherske regneark. Du som lærer må først og fremst ha en nysgjerrighet i forhold til vurdering for læring hvor de digitale verktøyene med automatisk retting gir deg enormt mange spennende muligheter i forhold til variasjon, motivasjon, og aktivitet hos elevene.

Men det viktigste av alt. Du som lærere bør kanskje ha et litt annet syn på hvordan vi bruker tester og prøver. Hva ønsker man å oppnå med en test? Er det kun for å vurdere elevene? Trenger man egentlig en test for å kartlegge elevene? Kanskje vi burde bruke tester i større grad som et mål for selve læringen, og ikke et mål for vurderingen. På denne måten tror jeg det vil åpne seg opp en ganske annerledes skole for oss lærere, og ikke minst elever slik at disse opplever en mer kreativ, imøtekommende, variert og innholdsrik skolehverdag hvor læringen er i fokus, og ikke vurderingen. Verktøyene for å bruke formativ vurdering på en spennende måte er der ute. Men du må først og fremst ha et ønske om å bruke dem fordi du ser mulighetene dette bringer…. :-)

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *