Khan Academy – En oase for skolefolk…

Khan-Academy

De fleste som underviser i matematikk møter utfordringer i forhold til tilpasset undervisningen i klassen. Hvordan få til en opplæring som er mest mulig tilrettelagt for den enkelte elev, enten denne er svak, eller sterk i faget. Er det i det hele tatt mulig? Svaret blir for mange nei, og legger opp til en generell undervisning som treffer «gjennomsnittet» i klassen hvor verken den sterke, eller den svake elevene får den nødvendige tilpassede opplæringen.. Men det er mulig… :-)

De digitale, ressursene på Khan Academy gjør noe med akkurat dette. Enten det er matematikk, eller et hvilket som helst annet fag. Her finner man digitale ressurser fra 0 klasse til langt oppover på universitetsnivå….. I alle fag!. I tillegg er det gratis for alle å bruke så mye man vil, hvor man vil.. Hmmm.. Tilpasset undervisning/ ressurser i alle fag, på alle nivå, gratis, lett tilgjengelig, enkelt å bruke. Det må jo være for godt til å være sant slik det ofte er.. Absolutt ikke!. Khan Academy er laget av ildsjeler for elever, til elever.. Og ikke minst lærere…

Jeg vil bruke eksempel fra min egen undervisning i matematikk for å vise hva Khan Academy er, og hva man kan få til av tilrettelagt undervisning for den enkelte elev.

Etter man har laget sin egen lærerkonto på Khan Academy (Siden finnes også på norsk), registrerer man elevene inn i det emnet man vil jobbe med.  Som for mitt tilfelle var algebra. … (Det finnes enormt mange ulike emner, i de fleste fag….

Khan algebra

Elevene som logger seg på med sin elevkonto blir da presentert for emnet man har plukket ut til dem, hvor hver enkelt elev får ett sett inngangsspørsmål. Systemet bruker da svarene elevene har gitt i innledningen til en vurdering av hvilket nivå eleven skal jobbe videre med.. «Per» får altså  en helt annen tilneærming til emnet enn «Lars», avhengig av sitt nivå.

Khankomigang

Oppgavene elevene får er relativt konkrete hvor eleven får hint til å løse oppgavene, sammen med en opplæringsvideo som skal hjelpe elevene til å forstå hvordan problemstillingen kan løses. Oppgavene som blir presentert videre avhenger bl.a hvor mange hint man trenger for å løse oppgaven. Trenger man flere hint, blir man presentert for lignende oppgave på ny. Løses oppgaven enkelt, går elevene videre i emnet.. Eleven kan også velge å klikke av for «at dette har jeg ikke lært», og dermed få presentert stoffet ytterligere på sitt nivå.

Khan oppgave

Her får altså elevene hele tide jobbe på sitt nivå, med sine tilrettelagte utfordringer. Jeg har sjeldent hatt timer i faget hvor de sterkeste elevene har hatt like mange utfordringer som de svake elevene, og hvor begge leirer følgelig jobber samtidig på sitt nivå, men med helt ulik «opplæring». Og hvor jeg som lærer i stedet kan bruke tiden på underveisvurdering, tilbakemeldinger, og tilrettelegging med bakgrunn i den oversikten som systemet hele tiden gir meg. Hvilke elever som legger ned tid og krefter i opplæringen, og hvem som ikke gjør det..

Khan2

Jeg kan enkelt gå inn på den enkelte elev å se hvilke emner innenfor algebra som  mestres/ ikke mestres.  Hvor det trengs mer øving. Hvor lang tid eleven har brukt på de ulike oppgavene. Fremgang i emnet, osv…

 

Khan3

I tillegg har jeg oversikt over tiden eleven har brukt på opplæringsvideoene. Og ikke minst hva elevene har fokusert på, og dermed en fabelaktig oversikt over fokusområder framover i emnet.

KhanFokus

I det hele tatt er innholdet og kvaliteten til de ressursene man finner på Khan Academy utrolig bra. Dessverre er ikke alt innholdet oversatt til norsk ennå. Noe som utfordrer engelskkunnskapen til enkelte. Men innhold oversatt til norsk blir bedre og bedre, og burde ikke bli en stopper for om man skal bruke denne nettressursen,.

Dette er ikke ment som en ersatter for læreren i timen. Men som et supplement hvor læreren får en større oversikt over nivå og tilrettelegging samtidig som elevene hele tiden får hjelp på sitt nivå når som helst, hvor som helst uten at man trenger å vente på at læreren skal bli tilgjengelig…

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *