Kategoriarkiv: Matematikk

Elevproduserte opplæringsvideoer

Fil_000.mov Google Disk

Opplæringsvideoer har de fleste hørt om. Og de kan som kjent være en nyttig ressurs for elevene. Men de gjør nødvendigvis ikke så mye med opplæringsprosessen. Selve pedagogikken er ikke så veldig mye annerledes enn dersom elevene skal tilegne seg kunnskap fra den skrevne tekst. Prinsippet blir noenlunde det samme.

Men la oss snu litt opp ned på opplæringsbildet. Hva om elevene lager sine egne opplæringsvideoer. Hva skjer med innlæringen av et gitt tema dersom eleven må lage en opplæringsvideo som forklarer temaet. Undertegnede har laget mange opplæringsvideoer. Og det som slår meg, er at jeg selv lærer en del når jeg lager disse videoene. På samme måte som man må forberede seg til en undervisningsøkt. Her må man sette seg inn i stoffet. Her må man forstå stoffet før man kan forklare det til andre.

Og dette siste gjelder også mest sannsynlig for elvene. Derfor satte jeg i gang et prosjekt hvor elevene skulle lage sine egne opplæringsvideoer for å forklare løsningen av ulike typer oppgaver med Pytagoras. Med det i bakhodet at elevene forhåpentligvis får en bedre dybdeforståelse for temaet når det skal forklares til andre gjennom en opplæringsvideo.

Jeg skisserte og gjennomførte derfor følgende opplegg i forhold til å nå læringsmål i nevnte tema
Elevene jobbet i grupper for å lage en opplæringsvideo som skulle vise hvordan de løste en gitt Pytagoras-oppgave.  Elevene ble fordelt gruppevis på de ulike oppgavene hvor de da fikk i oppdrag å lage en opplæringsvideo som viste løsning av nevnte problemstilling. Gruppene fikk ulike oppgaver. 

Når opplæringsvideo var produsert, ble denne sendt inn til meg hvor jeg fikk en mulighet til å se hvordan elevene gjorde seg forstått, hvordan de valgte å løse oppgaven, og eventuelt gitt veiledning og hjelp til bedre fremstilling av løsningen. Til slutt lenket jeg  opp de ulike videoene til samtlige av de ulike oppgavene. Selvfølgelig. Elevene spurte underveis, og fikk hjelp underveis til å løse oppgaven. Men det var ikke jeg som matet elevene med passiv informasjon. Det var elvene som aktiv spurte meg om tips og triks til å løse oppgavene. De var mye mer opptatt av å lære oppgaven på en forståelig måte da denne jo nettopp skulle forklares på en slik måte som skulle gi mening for medelever. Prosessen i seg selv ble en utrolig god opplæringsarena..

Nå stod vi igjen med en opplæringsvideo til samtlige av de ulike oppgavene , og som nå skulle  løses av alle elevene. Ikke med å lage en video. Men simpelthen ved å bruke videoene som de andre elevene hadde laget til hjelp å forstå samtlige oppgaver.. Her hadde da elevene mulighet til å studere opplæringsvideoen til hvilken som helst oppgave dersom de trengte veiledning. Og dersom man ikke forsto innholdet i videoen, var forfatter av videoen ikke langt unna som kunne gi ytterlige informasjon dersom deler av forklaringen var uklar. Veien til veiledning og hjelp var altså ikke langt unna enten med direkte kontakt, eller å sende gitte elever en forespørsel på e-post,chat, osv..På denne måten fikk man en naturlig dialog mellom elevene, hvor de hjalp hverandre.. Og dersom produsent av video ikke gjorde seg helt forstått, gjorde dette ingenting. Elevene snakket matematikk, tema var matematikk, og produsent av video fikk bekreftet/ avkreftet om han/hun egentlig hadde forstått innholdet og kunne dermed gjøre nødvendige tiltak… Prosessen i seg selv ble et verktøy for å nå læringsmålet.

oppgave3

Samtlige elever skulle løse alle oppgaver, og så levere disse til meg hvor jeg fikk en oversikt og en temperatur på klassen i forhold til forståelse, og dermed gi eventuelle tilbakemeldinger og fatte ytterligere tiltak. Til slutt ble det utført en test i klassen hvor elevene måtte løse oppgavene individuelt. 

Anbefales… :-)

Formativ vurdering ved hjelp av digitale «tester» -Google skjema

Digitale prøver relateres ofte til en prøvesituasjon med lite dybdelæring, og hvor selve verktøyet kun brukes til å få en enkel oversikt over overflatekunnskap i et gitt emne.  Verktøyet fremmer ved første øyenkast ikke læring, men måler kun den omtalte overflatelæringen som har liten betydning for selve kompetansen i emnet. Men brukt på riktig måte kan dette vertøyet både fremme læring og motivasjon hos elevene gjennom bl.a underveisvurdering. Jeg har derfor lyst å vise et av mange eksempler på hvordan Google skjema kan brukes i matematikken til å fremme læring gjennom formativ vurdering.

Fortsett å lese Formativ vurdering ved hjelp av digitale «tester» -Google skjema

«Proteus» – Du kan aldri komme tilbake…

Proteus-2013-01-04-[96 (1)En oppdagelsesreise inn i en audio-visuell verden – som aldri er den samme, noen gang.

Proteus er en underlig perle av et spill, om spill er det rette ordet. Kanskje en oppdagelsesreise er et bedre substantiv.

Hver gang du begynner spillet skapes en ny verden. Hver gang spillet slutter avsluttes en verden du aldri får se igjen. Hva er denne verdenen for noe? Er noe mer enn en øy med vakre lyder og underlige livsformer? Men er ikke det nok? Hva skal jeg gjøre her annet enn å lytte, observere og undersøke? Kanskje det er det som er poenget…

Litt av utfordringen med Proteus er at du ikke kan si særlig til elevene. Elevene må finne ut mye selv – det er store deler av poenget med spillet (om det da kan sies å være et spill).

I begynnelsen av økten presenterer jeg spillet. Det eneste jeg i praksis sier er at hver gang spillet starter genererer det en ny verden, som ikke noen gang eller noe sted har eksistert før nå. Når du slutter å spille vil akkurat denne verdenen forsvinne og aldri komme igjen. Så er det i gang med spillet, og oppgaven til elevene er:

 • Spill. Lytt. Se. Undersøk.
 • Noter hva du finner, ser, hører og opplever. Er det sammenhenger med lyd og bilde – og hva du gjør?
 • Del med de andre i klassen mens du spiller. Det er lov å hjelpe hverandre.
 • Finn ut hvordan du fullfører spillet (ja, det går an).
 • Når spillet er slutt – tenk over hva spillet går ut på. Om du spiller Proteus en gang til blir verden ny – og du vil se, høre og oppleve nye ting.
 • Tenk så over hva denne setningen betyr – «Du kan aldri komme tilbake…»
 • Samtale i klassen om hva den enkelte har opplevd.

3 03 a seasonsDe fleste elever synes noe i spillet er vakkert/pent, så husk å spørre etter det – «Var det noe i Proteus du syntes var vakkert?». Det er ikke uvanlig at elevene liker fargene i solnedgangen, skogen av trær med dryssende blader, regnskyene, lydene på ulike steder, den snurrende lyssirkelen o.l.

Det er også viktig at elevene får fortelle om ting de har opplevd. Det er mye av det elevene har sett jeg ikke har sett i spillet. Det er mange underlige levende vesener som bare opptrer i enkelte deler av verdenen på bestemte tidspunkt. Det ryktes også at det er mulig å se et juletre i romjulen…

Spillet kan invitere til mange ulike samtaler i klassen:

 • KRLE – Buddhister sier at det ikke finnes noe i verden som er fast eller stabilt – alt er i endring. Alt som eksisterer vil til slutt opphøre å eksistere. Du må derfor ikke knytte deg til ting (som har eksistens i verden) – det vil føre til lidelse. Du må glede deg over, og ha kjærlighet til, det som eksisterer i øyeblikket – uten å være knyttet til det. Hva er sammenhengen mellom denne tanken og spillet Proteus?
 • Naturfag/Matematikk/KRLE – Kan du si at verdenen i Proteus egentlig eksisterer? Den eksisterte ikke før du startet spillet og når du avslutter spillet vil du aldri kunne finne den igjen. Eksisterer den likevel i de matematiske formlene som regner ut verdenen, også før den er regnet ut – akkurat som de vakre mønstrene i Mandelbrots mengde? Må noen ha observert en ting før det kan sies at det eksisterer? Hva betyr det at noe eksisterer? Her er det mye gøy å snakke med elevene om!
 • Norsk – Er Proteus en bok uten tekst og fortelling? Er opplevelsen av å lest en bok lik eller ulik det å ha opplevd Proteus?
 • Er Proteus et spill? Hva er egentlig et spill? Hvis det ikke er spill – hva er det da?

0 07 b daynightMen… akk, hvor lenge var Adam i Paradis? Før eller seinere vil elevene (og du) finne ut at det er mulig å ta et «snapshot» av sted og tid i Proteus. Dette «bildet» lagres i et album du har tilgjengelig i spillet og du kan komme tilbake til akkurat samme sted og tid når du henter det opp. Jeg er temmelig sur på at utviklerne la til denne funksjonen. Proteus hadde vært vakrere og mer lærerikt uten.

Det er noe sant og ekte med at hendelser og opplevelser (og steder) ikke kan gjentas, eller oppleves på nytt, på akkurat samme måte. Alt etter hvordan du ser på verden og virkeligheten (hvilket livssyn/ontologi du har) kan dette være med å berike verden – kanskje gjøre den skjørere, men også vakrere. For ikke å bli helt melodramatisk kan du også sammenlikne det med den beste bokopplevelsen du har hatt. Du kan ikke «avlese» eller glemme den, så du kan aldri lese den på nytt for første gang igjen.

Skulle elevene finne ut at det er mulig å komme tilbake til en verden, og informere meg om at det er mulig, så skal jeg si til dem – ja, jeg vet det, men jeg ville ikke fortelle det til dere. Så ville jeg si hvorfor.

I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears…in…rain. Time to die.Roy Batty, Blade runner (1982)

Spill igjennom spillet selv før du spiller det med elevene. Det tar ikke så lang tid – og tro mot opplegget forteller jeg deg ikke hvordan du gjør det ;-)

Jeg har prøvd spillet ut på 9. trinn så langt og elevene tok bedre i mot det enn jeg hadde regnet med. Jeg trodde elevene ville synes det var for kjedelig (les annerledes), men enten er gjengen min så godt oppdratt av alt jeg utsetter dem eller så tok jeg feil :-)

Det var frustrasjon i starten når jeg ikke fortalte dem hva, hvordan og hvorfor – men det er der elevene begynner å bli trente etterhvert. De deler hva de oppdager, og plutselig begynner hele klassen å bevege seg videre i spillet. Flere elever ville ikke avslutte spillet, fordi de da ville verdenen de utforsket forsvinne for alltid… Mission accomplished!