Kategoriarkiv: Regning

Elevproduserte opplæringsvideoer

Fil_000.mov Google Disk

Opplæringsvideoer har de fleste hørt om. Og de kan som kjent være en nyttig ressurs for elevene. Men de gjør nødvendigvis ikke så mye med opplæringsprosessen. Selve pedagogikken er ikke så veldig mye annerledes enn dersom elevene skal tilegne seg kunnskap fra den skrevne tekst. Prinsippet blir noenlunde det samme.

Men la oss snu litt opp ned på opplæringsbildet. Hva om elevene lager sine egne opplæringsvideoer. Hva skjer med innlæringen av et gitt tema dersom eleven må lage en opplæringsvideo som forklarer temaet. Undertegnede har laget mange opplæringsvideoer. Og det som slår meg, er at jeg selv lærer en del når jeg lager disse videoene. På samme måte som man må forberede seg til en undervisningsøkt. Her må man sette seg inn i stoffet. Her må man forstå stoffet før man kan forklare det til andre.

Og dette siste gjelder også mest sannsynlig for elvene. Derfor satte jeg i gang et prosjekt hvor elevene skulle lage sine egne opplæringsvideoer for å forklare løsningen av ulike typer oppgaver med Pytagoras. Med det i bakhodet at elevene forhåpentligvis får en bedre dybdeforståelse for temaet når det skal forklares til andre gjennom en opplæringsvideo.

Jeg skisserte og gjennomførte derfor følgende opplegg i forhold til å nå læringsmål i nevnte tema
Elevene jobbet i grupper for å lage en opplæringsvideo som skulle vise hvordan de løste en gitt Pytagoras-oppgave.  Elevene ble fordelt gruppevis på de ulike oppgavene hvor de da fikk i oppdrag å lage en opplæringsvideo som viste løsning av nevnte problemstilling. Gruppene fikk ulike oppgaver. 

Når opplæringsvideo var produsert, ble denne sendt inn til meg hvor jeg fikk en mulighet til å se hvordan elevene gjorde seg forstått, hvordan de valgte å løse oppgaven, og eventuelt gitt veiledning og hjelp til bedre fremstilling av løsningen. Til slutt lenket jeg  opp de ulike videoene til samtlige av de ulike oppgavene. Selvfølgelig. Elevene spurte underveis, og fikk hjelp underveis til å løse oppgaven. Men det var ikke jeg som matet elevene med passiv informasjon. Det var elvene som aktiv spurte meg om tips og triks til å løse oppgavene. De var mye mer opptatt av å lære oppgaven på en forståelig måte da denne jo nettopp skulle forklares på en slik måte som skulle gi mening for medelever. Prosessen i seg selv ble en utrolig god opplæringsarena..

Nå stod vi igjen med en opplæringsvideo til samtlige av de ulike oppgavene , og som nå skulle  løses av alle elevene. Ikke med å lage en video. Men simpelthen ved å bruke videoene som de andre elevene hadde laget til hjelp å forstå samtlige oppgaver.. Her hadde da elevene mulighet til å studere opplæringsvideoen til hvilken som helst oppgave dersom de trengte veiledning. Og dersom man ikke forsto innholdet i videoen, var forfatter av videoen ikke langt unna som kunne gi ytterlige informasjon dersom deler av forklaringen var uklar. Veien til veiledning og hjelp var altså ikke langt unna enten med direkte kontakt, eller å sende gitte elever en forespørsel på e-post,chat, osv..På denne måten fikk man en naturlig dialog mellom elevene, hvor de hjalp hverandre.. Og dersom produsent av video ikke gjorde seg helt forstått, gjorde dette ingenting. Elevene snakket matematikk, tema var matematikk, og produsent av video fikk bekreftet/ avkreftet om han/hun egentlig hadde forstått innholdet og kunne dermed gjøre nødvendige tiltak… Prosessen i seg selv ble et verktøy for å nå læringsmålet.

oppgave3

Samtlige elever skulle løse alle oppgaver, og så levere disse til meg hvor jeg fikk en oversikt og en temperatur på klassen i forhold til forståelse, og dermed gi eventuelle tilbakemeldinger og fatte ytterligere tiltak. Til slutt ble det utført en test i klassen hvor elevene måtte løse oppgavene individuelt. 

Anbefales… :-)