Randabergskolen på Nordic Edge Expo 2016

Torsdag 6. oktober braket det løs med Nordic Edge Expo i Stavanger Forum. Expo-en startet i fjor og hadde i år vokst med over det dobbelt og var på rundt 1800 deltakere i år. Temaet var Smart City og mange kommuner og bedrifter var hjertelig tilstede for å vise frem hva de hold på med og hva de kunne tilby andre.

Midt i dette ble Randabergskolen invitert av Expo-en for å snakke om hvordan Google Apps for Education har vært med på å endre skolen – og hva som skjer når elever har hver sin digitale dings. Sammen med rådgiver Odin Nøsen var også to elever fra klassen hans på Harestad skole med. Og alle var enige om at alle gjorde en god jobb 🙂

Første steg på veien…

Torsdag 22. mars 2012 ble første steg mot nye Harestad skole tatt i kommuneplanutvalget (KPU). KPU ble forelagt en orienteringssak om et forslag til plassering og prosess rundt byggingen av nye Harestad skole.

Skoleadministrasjonen i Randaberg kommune foreslår at nye Harestad skole bygges på område 9 (til venstre for Randaberg Arena) og at den bygges i to trinn. Første trinn er et ungdomstrinn med plass til 18 klasser (6 på hvert trinn), hvor 5.-10. trinn flytter inn mens andre byggetrinn pågår. Andre byggetrinn er et barnetrinn med plass til 28 klasser (4 på hvert trinn). Byggekostnadene er beregnet til omtrent 230 mill. kr. for ungdomstrinnet og omtrent 250 mill. kr. for barnetrinnet.

Det er planlagt at den nye skolen har et tett samarbeid med Randaberghallen ift. bruk av gymsaler og svømmehall og at Randaberghallen får behov for flere garderober i den forbindelse. Vi har også sett på muligheten for at skolen kan være et utgangspunkt for en kulturscene i påvente av et evt. kulturhus.

Fremdriftsplanen for arbeidet videre er å ta tilbakemeldingene fra KPU og utforme en politisk sak til behandling i mai.

De som ønsker mer informasjon om saken kan lese administrasjonens forslag og/eller ta seg en kikk på presentasjonen under laget ved hjelp av Prezi.