Første steg på veien…

Torsdag 22. mars 2012 ble første steg mot nye Harestad skole tatt i kommuneplanutvalget (KPU). KPU ble forelagt en orienteringssak om et forslag til plassering og prosess rundt byggingen av nye Harestad skole. Skoleadministrasjonen i Randaberg kommune foreslår at nye...