Skoleledersamling på Rennesøy

Skoleledersamling på Rennesøy

Skolelederne, lærerspesialisene i skolen og Utdanningsforbundet er i dag og i morgen samlet på Rennesøy. Der jobber meisler de ut veien Randabergskolen skal gå i årene som kommer. PS! Hvis du tar en nøye kikk på bildet, så ser du at det er koblet opp en Vive VR-rigg i...

Første steg på veien…

Torsdag 22. mars 2012 ble første steg mot nye Harestad skole tatt i kommuneplanutvalget (KPU). KPU ble forelagt en orienteringssak om et forslag til plassering og prosess rundt byggingen av nye Harestad skole. Skoleadministrasjonen i Randaberg kommune foreslår at nye...