Nye regler om elevenes skolemiljø

Nye regler om elevenes skolemiljø

Fra 1. august gjelder nye regler om elevene sitt skolemiljø. I det nye regelverket er det stilt tydelige krav til skolene om å informere elevene og foreldrene om rettighetene i kapittel 9A. Skolene skal også informere om aktivitetsplikten og at saker kan meldes til...
Skoleledersamling på Rennesøy

Skoleledersamling på Rennesøy

Skolelederne, lærerspesialisene i skolen og Utdanningsforbundet er i dag og i morgen samlet på Rennesøy. Der jobber meisler de ut veien Randabergskolen skal gå i årene som kommer. PS! Hvis du tar en nøye kikk på bildet, så ser du at det er koblet opp en Vive VR-rigg i...

Enda en «førstemann ut» opplevelse

Se på bildet. Noe som ikke stemmer? «Chromebook?!» sier du kanskje, men det er ikke nytt lengre. Det brukte elevene allerede på eksamen i matematikk på fredag. Det er et lurespørsmål – du ser det ikke på dette bildet. Ikke merket elevene det heller,...

Velkommen til Randabergskolen

Gratulerer! Du har funnet Randabergskolens digitale hjemsted på verdensveven. Her finner du, etterhvert, informasjon om hva Randabergskolen er, hvordan vi jobber og hva vi får til. Akkurat denne siden er enda i startgropen, men klikker du på lenkene til høyre kommer...

Første steg på veien…

Torsdag 22. mars 2012 ble første steg mot nye Harestad skole tatt i kommuneplanutvalget (KPU). KPU ble forelagt en orienteringssak om et forslag til plassering og prosess rundt byggingen av nye Harestad skole. Skoleadministrasjonen i Randaberg kommune foreslår at nye...