Trinn 1 på Odnaberget! :-)

Sooool og pølser på termos! 😀

Informasjon om eksamen og standpunktkarakterer.

Søknad om forlenget tid til eksamen 2017
Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen har rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
I forbindelse med avviklingen av sentralt gitt (skriftlig) eksamen for 10. trinn kan det være noen elever som har allergi eller andre sykdommer/ plager hvor det kan søkes rektor om forlenget tid til eksamen. Det kan søkes om inntil en time.

Søknad om forlenget tid til eksamen pga sykdom må være dokumentert med legeerklæring som ikke er eldre enn tre måneder gammel. Den må inneholde opplysninger om at legen anser det for sannsynlig at eleven vil være plaget i den perioden skriftlig eksamen gjennomføres, 12. mai til og med 24. mai.

Elever som har fått innvilget forlenget tid til skriftlig eksamen får brev med vedtak om forlenget tid.

Frist for å levere søknad om forlenget tid til eksamen:  fredag 28.april.

 

Informasjon fra utdanningsdirektøren om standpunktkarakterer, klagerett o.l. finner du her.

Bokstavfest :-D

A B C så lett som bare D E F, sang hele første trinnet i skolegården på ungdomstrinnet.
Vi feiret at vi nå har vært gjennom alle bokstavene i alfabetet. Hurra!!
Rektor Petter og inspektør Kirsten Elin heiste flagget.
Det var en stolt gjeng av flotte 1. klassinger som fikk mye skryt av rektor.
Bra jobba alle sammen! 😀

Livet på SFO

CURLING I SØRMARKA ARENA

Denne uka var elever på 9. og 10. trinn, som har valgfaget Fysak, på kjekk økt med curling som hovedaktivitet. De kom godt i gang med spillet etter en rask innføring i teknikk. I tillegg kunne de velge mellom skøyting og buldring. Buldring er klatring uten sikring og egner seg godt som styrketrening.

Det var en ivrig og flink gjeng som koste seg med aktivitetene!

 

                   

Matematikkdag 2017

Avdeling 2 har hatt sin tradisjonelle matematikkdag. Elevene var delt i grupper som var innom ti ulike poster. Aktivitetene var varierte med både praktiske og teoretiske oppgaver. Elevene deltok med liv og lyst.

7.trinn gjorde en god jobb som postmannskap og gruppeledere.

                       

1 16 17 18 19 20 25