Refleks redder liv!

Det er igjen på tide å finne frem refleksene våre. Uten refleks er du først synlig på 25-30 meters hold, mens du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys.

Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder til å reagere, det kan være forskjellen på liv og død.

Gatebelysningen skaper falsk trygghet, og mange tror at det ikke er nødvendig med refleks når de går i områder med gatelys. Det er galt. Selv om du ser bilen, ser ikke bilisten deg. Derfor er det en billig livsforsikring å alltid bruke minst én refleks når du er ute og går i mørket. Les mer på Trygg trafikk sine nettsider.

Kilde: Tryggtrafikk.no

Brukerundersøkelse i SFO høsten 2016

verdens-beste-sfoBRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEFRITIDSORDNINGEN HØSTEN 2016

I skolefritidsordningen i Randaberg vil det bli foretatt brukerundersøkelse høsten 2016 for å kartlegge foresattes grad av tilfredshet med tilbudet i den enkelte SFO.

Brukerundersøkelsen er et viktig verktøy for å sikre og bedre kvaliteten på tilbudet. For å kunne gjøre dette er det viktig for oss å få tilbakemelding på dine erfaringer med skolefritidsordningen.

Brukerundersøkelsen henvender seg til alle foresatte med barn i skolefritidsordningen i Randaberg, og ved å svare på spørsmålene kan du hjelpe oss med å videreutvikle tilbudet. Spørsmålene du skal svare på er i forhold til : trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet, informasjon, fysisk miljø og generelt.

Brukerundersøkelsen er elektronisk, og gir deg muligheter til å svare på mobiltelefon, Ipad eller pc.

Høstens undersøkelse er en forkortet utgave, og har kun 15 spørsmål.

Alle svarene blir behandlet anonymt.

Dersom du har spørsmål om undersøkelsen kan du ta kontakt med SFO-leder, eventuelt rektor på skolen.

Undersøkelsen vil være åpen for besvarelse f.o.m. 24 oktober t.o.m. 13.november  2016. Lenke til brukerundersøkelsen blir sendt ut via SMS.

Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper du på denne måten kan hjelpe oss å skape en enda bedre skolefritidsordning for ditt barn.

Takk for hjelpen !

Driftsstyret ved Harestad skole skoleåret 2016-2017

Harestad skole har et Driftsstyre som skolens øverste beslutningsorgan. Driftsstyret fatter avgjørende og viktige beslutninger som skolens lokale ordensreglement, bruk av skolens ressurser, samt følger opp skolens arbeid med elevenes læring via eksempelvis Nasjonale prøver.Driftsstyret består av:

rektor Petter Hagen (sekretær uten stemmerett )

3 foreldrerepresentanter

Eivind Helland, leder for 9. år på rad.

Helene Tornes Madland, nestleder (nyvalgt)

Sigrunn Åland Førsvoll

Representant for skoleadm. (skolesjef Jenny Elisabeth Nilssen )

Politisk repr. (leder av oppvekst og levekår Gunnar Hiim)

Ansatterepr. (Hege Fosså og Ingvill Johnsen Vasshus)

Elevrepr. (Vanessa Viste Madland, Anna Marlene Wee.) Elevrepr. har ikke stemmerett.

Driftsstyret avholder 5 møter i året, to i høstsemesteret og tre i vårsemesteret.

Markering av Verdensdagen for psykisk helse torsdag 27. oktober

Om Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. I Norge markeres dagen i perioden medio september til medio oktober.

Verdensdagen for psykisk helse begynte i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden. Mental Helse har siden 2003 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet. Her i landet er det alle de iherdige frivillige, og over halvparten av landets kommuner, som har hjulpet å dra lasset for større åpenhet om psykisk helse med flotte og inspirerende arrangementer år etter år.

Torsdag neste uke markerer 5.-10. trinn på Harestad «Verdensdagen for psykisk helse». Temaet for årets markering heter » fordi livet forandrer seg «. Fokuset er på livsendringer, både på det personlig og globalt plan.

Det vil bli et opplegg i klassene knyttet til temaet.

10. trinn skal få høre Marco Elsafadi snakke om årets tema fra kl. 14-15 på Randaberg vgs. Foreldrene blir invitert kl. 18 samme sted.

Marco Elsafadi (f.1976) er palestinsk flykning og kom til Norge med familie i 1987. Han var basketspiller på toppnivå i en årrekke.

I 1993 begynte an sitt engasjement for barn og unge og i 2002 stiftet han organisasjonen New Page som fram til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold.

I løpet av tre år ekspanderte organisasjonen til 60 ansatte og ble dermed en meget viktig støttespiller for barnevernet i Oslo, Bergen og Stavanger.

Marco har mottatt en rekke priser for sitt mot og engasjement. Han mottok i 2006 prisen som årets forbilde på Idrettsgallaen. Han har svært mye kunnskap om barn og unges oppvekstvilkår.

Velkommen til et engasjerende og givende foredrag på Randaberg videregående torsdag 27. oktober klokken 1800.

Bilderesultat for marco elsafadi barn

1 10 11 12 13 14 15