VIKTIG INFORMASJON TIL 10. TRINN

Standpunktkarakter:

  • Fredag 2. juni får dere utskrift av standpunktkarakterene. Disse har dere klagerett på. Mer informasjon om klagerett finner du her: Til deg på ungdomstrinnet 2017 bm.  Muntlig informasjon og forklaring om dette blir gitt av kontaktlærerne ved utdeling av karakterene.

Lokalt gitt eksamen:

  • Neste uke er det lokalt gitt eksamen. Tirsdag 6. juni møter dere kl 08:15 i kantina og får opplysning om trekkfag og deretter en kort prat med faglærer.
  • Onsdag 7. juni møter dere kl 08:15 for å trekke oppgaver. Veiledning blir gjennomført etter plan oppsatt av faglærer.
  • Torsdag 8. juni blir det eksamen der faglærer setter opp en plan for frammøte.

Avslutningsfest:

  • Vi arrangerer avslutningsfest for elever og foresatte torsdag 22.juni kl 18:00 i forsamlingshuset. Velkommen!