Velkommen til besøksdag 1/6

Vi gleder oss til å møte alle nye 1. klassinger og foreldre torsdag 1/6 kl 12-14. Vi starter opp felles i Gymsal C.