Melding til foresatte om rusforebygging.

Til alle foresatte til ungdomsskole-elever i Randaberg

De siste årene har det vært lite bekymringsfull alkoholbruk blant ungdomsskole-elever i Randaberg. I de siste ukene har vi imidlertid fått informasjon om økt og bekymringsfull utvikling rundt alkoholbruk hos ungdom i 8., 9. og 10.trinn i kommunen. Bekymringene meldes inn av både foreldre, ungdom og ansatte i kommunale instanser, og gjelder synlig beruselse hos ungdom fra alle tre skolene. Drikkingen skjer i helger, både i de klassiske hjemme-alenefestene og drikking i uteområder rundt i Randaberg. Det erfares også at det ryktes fort når ungdom er alene hjemme, og det kan bli fest med rusmidler uten at det er planlagt.

Alkohol skaffes på ulikt vis; tas fra hjem, butikktyveri og at eldre ungdom kjøper for yngre (noe de får betalt for av de yngre ungdommene). Vi hører også at det er ungdommer fra andre kommuner som trekkes til Randaberg i denne sammenheng.
Negative erfaringer i forbindelse med rusmidler er kjent, og i denne sammenheng har det nå blant annet vært rundt uønska seksuelle handlinger, og fildeling/ sosiale medier, slossing/ vold, samt hærverk. Ungdommer forteller også om økt drikkepress.

Mailen sendes alle foresatte for å orientere om utviklingen, slik at dere kan bidra til å forebygge en økt negativ utvikling . Forskning viser at i familier hvor de har klare regler om alkohol, drikker tenåringen mindre og mer forsiktig. Et godt råd er derfor å snakke med tenåringen om alkohol og ha klare regler. Vi legger ved brosjyre og link til nettside der det er tips om dialog om samtale rundt tema, informasjon og grensesetting.

Brosjyre.

Tips til foreldre.

Informasjon om klagerett og eksamensdager.

Elevene på ungdomstrinnet har klagerett på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Informasjon om dette kan dere lese mer om her. For minoritetsspråklige finnes det en egen informasjonsbrosjyre.

Eksamensdatoer 10. trinn:

Trekkfag blir gjort kjent onsdag 9. mai kl 09.00.

Matematikk: Onsdag 16. mai.

Engelsk: Forberedelse torsdag 24. mai og prøve fredag 25. mai.

Norsk: Forberedelse mandag 28. mai. Norsk hovedmål prøve tirsdag 29. mai. Norsk sidemål prøve onsdag 30. mai.

 

Lokalt gitt eksamen (muntlig): Torsdag 14. juni.

Åpen dag VGS

Elevene i 10. klasse kan besøke de videregående skolene i fylket for å finne mer ut om tilbudene på de ulike skolene. Foreldrene er selvsagt også velkomne.

 

De ulike skolene sine planer for disse åpne dagene finner der her.

1 2 3 5