Nye regler vedr. §9-a (elevene sitt skolemiljø) fra 1. august.

Fra 1.august gjelder nye regler om elevene sitt skolemiljø. I det nye regelverket er det stilt tydelig krav til skolene om å informere elevene og foreldrene om rettighetene i kapittel 9A. Skolene skal også informere om aktivitetsplikten og at saken kan meldes til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har laget en kort informasjonsvideo, og oppdatert nettsiden sin slik at det skal være enkelt å finne informasjon og kontaktopplysninger.

Link til informasjonsvideo: www.youtube.com/watch?v=9ewPaNLozV8

De nye reglene vil bli gjennomgått for elevene ved skolestart, og i tillegg i foreldremøtene i starten av skoleåret.

Reglene er i hovedsak en innskjerping av skolenes plikt til raskt å undersøke, for deretter å sette inn hensiktsmessige tiltak når elever opplever å ikke ha det bra på skolen.Videre skal skolen kunne dokumentere hvilke undersøkelser som er gjort, og hvilke tiltak som er iverksatt. Skolene skal kunne dokumentere dette skriftlig,dog uten at det foreligger formkrav i form av enkeltvedtak som en gjorde tidligere.

 

 

 

 

 

Velkommen til 1. skoledag fredag 18. august !

Hei ! Vi vil ønske alle elevene våre velkommen til 1. skoledag fredag 18 august.

1. trinn møter sammen med sine foresatte utenfor gymsalen på barnetrinnet klokken 0900.

Øvrige trinn møter klokken 0815.

1.og 2.trinn avslutter klokken 1215.

3 og 4. trinn avslutter klokken 1300.

SFO er åpent som normalt.

5.-10. trinn møter i Randaberg Arena 0815.

Grunnet forsinkelser i byggearbeidet,er det enda arbeid som gjenstår spesielt knyttet til utearealene. Derfor vil mellomtrinn og ungdomstrinn avslutte undervisningen 1100 1.skoledag.

Vi kommer til å benytte deler av Randaberg Arena til friminutt aktiviteter de to første ukene.

Informasjon om busstransport legges ut onsdag 16. august.

mvh Petter

God sommer !

Harestad skole ønsker alle elever, foresatte og samarbeidspartnere en riktig god sommer. Vi møtes igjen fredag 18. august. Vi er veldig stolte over elevene våre, og håper dere får en sommer med gode opplevelser sammen med venner og familie. Vi er heldige som får lov å jobbe i skolen med så flotte barn og ungdom.

 

mvh rektor

Velkommen til FAU-grillfesten mandag 19. juni !

Tradisjonen tro arrangerer FAU sin årlige grillfest den siste mandagen før elevenes sommerferie. I år er det siste gang grillfesten arrangeres i skolegården på » Gamle » Harestad skole. Vi håper derfor på ekstra stor oppslutning fra de foresatte. Det blir utlodning,underholdning og salg av diverse grillmat.Det er derfor viktig at alle tar med kontanter denne dagen.Inntektene går i sin helhet til FAU, som i samråd med skolen bruker det til kjekke og nyttige ting for elevene. Grillfesten starter klokken 1700 og varer frem til 1900. Grillfesten er obligatorisk for elevene. mvh FAU

 

Progresjon nye Harestad skole

Vi nærmer oss med stormskritt flytting til nytt skolebygg for mellomtrinn og ungdomstrinn. Fra 18. august skal vi etter planen starte skoleåret 2017-2018 i flunkende nye lokaler.Byggeledelsen forteller om at progresjon og fremdrift i hovedsak er i rute,men at de nok trenger sommeren fullt ut for å ferdigstille skoledelen av bygget til skolestart. Kulturscenen vil neppe være klar før den offisielle åpningen i september. Mer info vil bli gitt i FAU møtet den 11. mai, for deretter å legges på hjemmesiden til øvrige foresatte og interesserte.Byggetrinn to som skal bli det nye barnetrinnsbygget, er under full planlegging. Det kommer parallelt med Kulturscenen,til venstre i bildet.Planlagt ferdigstillelse vil være høsten 2020.Vi gleder oss !!

Progresjon vedr. nye Harestad skole

Vi er heldige som er tilknyttet Harestad skole og Randaberg kommune både som ansatte, elever og foresatte. Et kjempeflott og nytt skolebygg reiser seg, med tilhørende kulturscene for hele den grønne landsbyen. Vi vet pr. nå at bygget i sin helhet skal stå ferdig i løpet av mai, slik at skolestart for 5.-10. trinn blir i august 2017 som planlagt. I tillegg har rådmann og politisk ledelse gitt klar beskjed om at byggetrinn 2 skal realiseres innen 2020. Det betyr at 1.-4. trinn,ATO og SFO i sin helhet kommer etter om 3,5 år. Det er all grunn til å rette en stor takk til både rådmann Magne Fjell og politikerne i kommunen, som i denne saken har vist stor besluttsomhet og flott handlekraft. En stor takk fra oss tilknyttet Harestad skole.

mvh Petter og co.

last-ned

Driftsstyret ved Harestad skole skoleåret 2016-2017

Harestad skole har et Driftsstyre som skolens øverste beslutningsorgan. Driftsstyret fatter avgjørende og viktige beslutninger som skolens lokale ordensreglement, bruk av skolens ressurser, samt følger opp skolens arbeid med elevenes læring via eksempelvis Nasjonale prøver.Driftsstyret består av:

rektor Petter Hagen (sekretær uten stemmerett )

3 foreldrerepresentanter

Eivind Helland, leder for 9. år på rad.

Helene Tornes Madland, nestleder (nyvalgt)

Sigrunn Åland Førsvoll

Representant for skoleadm. (skolesjef Jenny Elisabeth Nilssen )

Politisk repr. (leder av oppvekst og levekår Gunnar Hiim)

Ansatterepr. (Hege Fosså og Ingvill Johnsen Vasshus)

Elevrepr. (Vanessa Viste Madland, Anna Marlene Wee.) Elevrepr. har ikke stemmerett.

Driftsstyret avholder 5 møter i året, to i høstsemesteret og tre i vårsemesteret.

1 2