God sommerferie !

Harestad skole ønsker alle elever,foresatte og samarbeidspartnere en god sommer, og vi ser frem til å ønske velkommen til skolestart torsdag den 16. august.

SFO er åpen ut juni, og åpner igjen onsdag 1. august.

Rektor nås på kontoret fra og med fredag 3. august.

Som en viktig sommerlektyre ber jeg alle huske på dette :

Vår visjon lyder :

« Sammen skaper vi Mangfold og Mestring, Mening og Mot «

En visjon skal være noe å strekke seg mot, en tilstand og en ambisjon. Å gi alle barn mestringsopplevelser er både givende og krevende. Krevende gitt at vi på Harestad har 700 flotte barn og ungdom med ulike forutsetninger. Givende ved at dette arbeidet hver eneste dag gir oss møter og opplevelser med barna som er unike. Derfor må mestring være et overordnet mål for alt vi holder på med.

Overordnet er det også at vi som skole ønsker å bidra aktivt til et trygt ståsted med et godt selvbilde for alle barn. Et selvbilde preget av at en vurderes utfra hvem en er, og ikke hva en presterer. Derfor uttaler undertegnede til alle avgangsklasser på 10. trinn, karakterarket er kun et tall på en foreløpig ferdighet i et fag. IKKE en dom over hva en er verdt som person.

Vi som tilhører Harestad skole er stolt og glad for å være en stor skole med et enormt mangfold. Vi har barn og familier fra over 15 nasjoner, og vi som jobber her er også multikulturelle. Dette gir barn og voksne med tilknytning til skolen verdifull kompetanse i møte med andre mennesker med ulikt ståsted. En kompetanse man er avhengig av i et stadig mer komplekst arbeidsliv og samfunn. 

Nyt en velfortjent sommer alle sammen.

mvh Petter

 

 

Fagfornyelsen i norsk skole

I disse dager pågår sluttspurten inn imot det som er forslag til fagfornyelse og vektlegging av hva som skal være viktigst i de ulike fagene i fremtidens skole. Dette er noe av det viktigste som har skjedd i forhold til norsk skolepolitikk på lang tid, og vi som jobber i skolen har vært opptatt av dette lenge. Både innhold,mengde og kompleksitet skal revideres, og vi som jobber i skolen er spesielt opptatt av at læreplanene må bli enklere og med færre mål. På Harestad skole støtter vi Ludvigsensutvalgets innstilling om dybdelæring fullt ut, og vi tenker at vi må få mindre omfangsrike læreplaner der kjerneelementene kommer klarere frem. Les mer om fagfornyelsen her.

www.udir.no/fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet

Godt nyttår og velkommen til et nytt og spennende år !

Harestad skole vil takke alle elever, foresatte og samarbeidspartnere for et innholdsrikt og spennende 2017. Harestad skole byggetrinn 1 er realisert, og nå ser vi fremover mot 2020-2021, hvor vi får samlet alle sammen på felles område igjen. Vi har hatt et spennende,givende og utfordrende år. Vi er svært takknemlig for det nye og flotte skolebygget. Samtidig må vi innrømme at det også har vært krevende gitt at innflyttingen skjedde i et skolebygg som ikke var ferdig.Stor honnør til både elever og ansatte som har vist fleksibilitet og kapasitet dette hektiske året. Takk også til et svært dyktig og engasjert FAU, med FAU leder Arnstein Wee i spissen. Vi er heldige med foreldre som drar lasset sammen med oss. Takk også til poltikerne i Randaberg som vedtok fortsatt framdrift i forhold til byggetrinn 2. Det var viktig for oss !

Nyt en fredelig nyttårsfeiring, og så sees vi til nye utfordringer 1. skoledag den 3. januar klokken 0815.

mvh rektor

Hurra,vår skole har fått midler fra Sandnes Sparebank sitt gavefond !

FAU leder Arnstein Wee søkte i desember om støtte fra Sandnes Sparebank sitt gavefond for å kunne kjøpe inn kjekt og viktig utstyr for elevene våre. Vi har fått 60.000,- kr. av Sandnes Sparebank for å kjøpe inn brettspill,lavvo, uteskoleutstyr og leker til SFO ! Vi er svært takknemlige, og synes det er flott at banken gir bidrag til så gode formål. Pengene kommer veldig godt med, og vi er allerede igang med planleggingen av disse nyttige investeringene! Tusen takk til FAU og Sandnes Sparebank for den svært generøse gaven.

Møteplan FAU skoleåret 2017-2018

 Møteplan FAU Harestad skole skoleåret 17/18

 

Alle møtene avholdes klokken 1900-2100 i Personalrommet ved Harestad skole. Torvmyrveien 22 ( Nybygget).

23.oktober

13.desember

18.januar

26.februar

10.april

30.mai

Vel møtt !

mvh

Arnstein Wee

Leder FAU Harestad skole

Informasjon om «Kantinekortet»

På mandag i neste uke innfører vi et nytt betalingssystem i kantinen på skolen vår – Kantinekortet. Skolen ønsker en kantineløsning som gjør at elevene ikke er avhengig av kontanter eller bankkort på skolen. Det er ikke mulig å betale mat med kontanter i kantinen fra mandag.

Vi ønsker at foreldre og foresatte skal ha muligheten til å ha kontroll med forbruket. Løsningen bidrar også til mindre kø for elevene i kantinen, slik at de får lenger tid til selve måltidet.

Kantinekortet er et elektronisk betalingskort som kan lades med penger, og som kun
fungerer i skolekantinen.

Oppretting av brukerprofil
I løpet av uken vil alle elever på ungdomstrinnet få utdelt selve Kantinekortet. Før kortet kan tas i bruk må du opprette en brukerprofil på ww.kantinekortet.no, og registrere kortet i denne brukerprofilen. I brukerprofilen kan kortet kan fylles på med penger ved bruk av et betalingskort. Her kan man også se alle transaksjoner og saldo når man ønsker.

Bruk av Kantinekortet
Handel med Kantinekortet krever verken bruk av pin-kode eller signatur for kjøp. Ved betaling skannes kortet i kassen og beløpet trekkes direkte fra kortets saldo. Handelen tar kun et par sekunder, og det er ingen kostnader ved bruk av kortet. I kassen kan du enkel se hvor mye penger du har igjen på kortet.

Refusjon av ubrukt beløp
Ubrukt beløp kan når som helst refunderes tilbake til egen konto.

Sperring av kort
Mistet Kantinekort kan sperres for misbruk. Eleven vil få utstedt nytt kort ved å henvende seg til administrasjonen på skolen. Mistet Kantinekort må rapporteres skriftlig ved å sende en e-post til kundeservice slik at kortet blir sperret for misbruk, og utestående saldo overføres til nytt kort. Dette gjør du via www.kantinekortet.no under «Kontakt».

Husk også å registrere det nye kortet i din brukerprofil.

Les mer om Kantinekortet på http://ww.kantinekortet.no

1 2 3