Melding til foresatte om rusforebygging.

Til alle foresatte til ungdomsskole-elever i Randaberg

De siste årene har det vært lite bekymringsfull alkoholbruk blant ungdomsskole-elever i Randaberg. I de siste ukene har vi imidlertid fått informasjon om økt og bekymringsfull utvikling rundt alkoholbruk hos ungdom i 8., 9. og 10.trinn i kommunen. Bekymringene meldes inn av både foreldre, ungdom og ansatte i kommunale instanser, og gjelder synlig beruselse hos ungdom fra alle tre skolene. Drikkingen skjer i helger, både i de klassiske hjemme-alenefestene og drikking i uteområder rundt i Randaberg. Det erfares også at det ryktes fort når ungdom er alene hjemme, og det kan bli fest med rusmidler uten at det er planlagt.

Alkohol skaffes på ulikt vis; tas fra hjem, butikktyveri og at eldre ungdom kjøper for yngre (noe de får betalt for av de yngre ungdommene). Vi hører også at det er ungdommer fra andre kommuner som trekkes til Randaberg i denne sammenheng.
Negative erfaringer i forbindelse med rusmidler er kjent, og i denne sammenheng har det nå blant annet vært rundt uønska seksuelle handlinger, og fildeling/ sosiale medier, slossing/ vold, samt hærverk. Ungdommer forteller også om økt drikkepress.

Mailen sendes alle foresatte for å orientere om utviklingen, slik at dere kan bidra til å forebygge en økt negativ utvikling . Forskning viser at i familier hvor de har klare regler om alkohol, drikker tenåringen mindre og mer forsiktig. Et godt råd er derfor å snakke med tenåringen om alkohol og ha klare regler. Vi legger ved brosjyre og link til nettside der det er tips om dialog om samtale rundt tema, informasjon og grensesetting.

Brosjyre.

Tips til foreldre.

Informasjon om klagerett og eksamensdager.

Elevene på ungdomstrinnet har klagerett på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Informasjon om dette kan dere lese mer om her. For minoritetsspråklige finnes det en egen informasjonsbrosjyre.

Eksamensdatoer 10. trinn:

Trekkfag blir gjort kjent onsdag 9. mai kl 09.00.

Matematikk: Onsdag 16. mai.

Engelsk: Forberedelse torsdag 24. mai og prøve fredag 25. mai.

Norsk: Forberedelse mandag 28. mai. Norsk hovedmål prøve tirsdag 29. mai. Norsk sidemål prøve onsdag 30. mai.

 

Lokalt gitt eksamen (muntlig): Torsdag 14. juni.

Åpen dag VGS

Elevene i 10. klasse kan besøke de videregående skolene i fylket for å finne mer ut om tilbudene på de ulike skolene. Foreldrene er selvsagt også velkomne.

 

De ulike skolene sine planer for disse åpne dagene finner der her.

Søvn og soverutiner

Søvninfo:
Omtrent en femtedel av norske ungdommer opplyser at de har søvnvansker, særlig problemer med å sovne inn om kvelden, men også i form av for lite søvn.

Søvnvansker er vanligere blant jenter enn gutter.

Årsakene er sammensatte, men sen innsovning og kortere søvn har sammenheng med uheldige vaner og økt aktivitet ut over kvelden med mye skjermaktiviteter (PC, TV, spill, mobiltelefon, nettbrett). Lite fysisk aktivitet og eksponering av for lite lys på dagtid kan bidra til dårligere søvn.

En vanlig grunn til søvnproblem er at man kommer for sent i seng.

Nok søvn bidrar til bedre motstandskraft mot sykdommer og forebygger utvikling av overvekt.
Barn og ungdommer som får tilstrekkelig med søvn, konsentrer seg bedre, og lærer seg lettere nye ting. Utrygghet, bekymring, andre psykiske plager, eller fysisk plager, og overvekt eller undervekt kan forårsake søvnproblemer

Ungdommer som får lite søvn og legger seg sent har dårligere karakterer sammenlignet med andre og ungdommer med søvnvansker har 4-5 ganger økt risiko for depresjon.

Søvnfasesyndrom innebærer at søvnen er forskjøvet og at man sovner og våkner sent, men kan også medføre andre type endringer i søvnmønsteret. Rundt 3-8 % av tenåringer opplever dette, og disse har også mer skolefravær

Søvnproblemer er et debutproblem ved de fleste psykiske plager, og forebygging av søvnproblemer trekkes frem som et prioritert helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak for å bedre den psykiske helsen i befolkningen Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at det bør satses på forebygging av og tidlig intervensjon ved søvnvansker.

 

Råd og veiledning om søvn og søvnvaner: 1. trinn og 8. trinn

Behovet for søvn varierer
I alderen 3-6 år anbefales 10-12 timer per natt
I alderen 7-12 år 9-11 timer per natt
I alderen 13-18 år 8-10 timer per natt


Råd for gode søvnvaner for førskole- og skolebarn

Legg vekt på å etablere vaner som gir tilstrekkelig med søvn.
Ro ned med faste, rolige og positive rutiner hver kveld før sengetid, unngå vilter lek og skjermaktiviteter som PC, spillkonsoller og mobiltelefon tett opp til leggetid.
Ha faste leggetider og stå opp til samme tid både på skoledager og i helgen.
Sol og dagslys hjelper til en stabil døgnrytme. Vær utendørs, spesielt om morgenen.
Fysisk aktivitet gir bedre søvn, men unngå hard trening rett før leggetid.
Spis et lett kveldsmåltid.
Soverommet bør være skjermfri sone.
Soverommet bør være mørkt og ikke for varmt
Bruk gjerne nattlys

For ungdom gjelder i tillegg:

Unngå koffeinholdig drikke som kaffe, te, cola og energidrikker på kvelden.
Logg av skjermer og mobiltelefon i god tid før leggetid

VIKTIG INFORMASJON TIL 10. TRINN

Standpunktkarakter:

  • Fredag 2. juni får dere utskrift av standpunktkarakterene. Disse har dere klagerett på. Mer informasjon om klagerett finner du her: Til deg på ungdomstrinnet 2017 bm.  Muntlig informasjon og forklaring om dette blir gitt av kontaktlærerne ved utdeling av karakterene.

Lokalt gitt eksamen:

  • Neste uke er det lokalt gitt eksamen. Tirsdag 6. juni møter dere kl 08:15 i kantina og får opplysning om trekkfag og deretter en kort prat med faglærer.
  • Onsdag 7. juni møter dere kl 08:15 for å trekke oppgaver. Veiledning blir gjennomført etter plan oppsatt av faglærer.
  • Torsdag 8. juni blir det eksamen der faglærer setter opp en plan for frammøte.

Avslutningsfest:

  • Vi arrangerer avslutningsfest for elever og foresatte torsdag 22.juni kl 18:00 i forsamlingshuset. Velkommen!
1 2