Alle trinn: Miljødag 31.mai

Torsdag den 31. mai blir det felles miljødag for alle tre skolene i Randaberg.

Det er ikke tenkt at alle elevene i kommunen skal samles og være sammen den dagen, men alle skolene skal bruke denne dagen til noe som har med miljø å gjøre. For mer detaljert informasjon om hva de ulike klassene skal gjøre så se ukeplanene.

Hat du noe fritidsutstyr til overs? Randaberg kommune tar imot refleksvester, sykkelpumper, liggeunderlag, soveposer og pent brukte sykler til bruk for andre instanser og unge i Randaberg kommune. Har du noe, så kan det leveres i uværsskuret på Grødem skole mellom kl.08.00-08.-15 på torsdag.

10. trinn: Eksamen

Elevene fikk i dag klokken 09.00 vite hva de skal ha skriftlig eksamen i:

 

10A: Matematikk

Eksamen onsdag 16. mai.

Kilde:pixabay

10B: Norsk

Forberedelse mandag 28. mai. Norsk hovedmål prøve tirsdag 29. mai. Norsk sidemål prøve onsdag 30. mai.

8.tr. Opptur

Også i år var 8. trinn så heldig at de fikk delta på Turistforeningen sin årlige Opptur. Turen går årlig opp til Dalsnuten på 323 moh. En fin tur med kjekke elever!

 

Trykk på Les mer for å se flere bilder

Les mer

8.tr Vi rydder Norge

8. trinn har deltatt i «Vi rydder Norge» aksjonen nå i uken. Dessverre var fangsten stor, noe dere kan se på bildene. En takk til de som ryddet, og en tydelig beskjed til alle de som tror at naturen er ett søppelspann; Skjerp dere!

U.trinn: Danseforestilling

Fredag 27. april fikk skolens elever og voksne se hva valgfaget Sal- og scene har øvd på i år. To timer i uken (pluss helg som de frivillig bruker), er tiden lærer Merethe Lillesund har hatt med en gjeng på over 30 elever. Her er det sikkert mye terping, trening, frustrasjon og glede som har gått med, men resultatet er imponerende.

Alle er med, overgangene er sømløse, teknikken sitter og forestillingen fanger publikum.

Et viktig avbrekk fra stillesittende skolearbeid, og en fin mulighet for å vise en annen side av seg selv enn elevene får gjennom lesing og regning.

Her kan du se hele forestillingen!

 

7.tr Overgang fra 7. til 8. trinn

Sommeren nærmer seg, og for 7. trinn betyr det at det går mot slutten av tiden på mellomtrinnet. Selv om det er ca 10 meter bort til ungdomsskolebygget, så er det en overgang som gir en del endringer i barnas liv.

Kilde: pixabay


De blir ungdom, karaktere, orden- og oppførsel, Chromebook, fremmedspråk og valgfag + mye mer. Vi gleder oss, og håper elevene på 7. trinn gjør det samme!

 

 

Her er noen datoer som bør noteres:

  • 3. mai kl.19.00: Foreldremøte for foresatte på 7. trinn
    (info om valg elevene må ta og rom for avklaringer)
  • 3. mai – elevene får ut skjema for valg av fremmedspråk og valgfag
    (I år vil de få dette digitalt, frist innlevering 14. mai)

Valgfagene som tilbys er; Fysisk aktivitet og helse, teknologi i praksis, og Sal & scene.

Fremmedspråkene som tilbys er; Engelsk fordypning, fransk og spansk.

10.tr Skriftlig og muntlig eksamen 2018

Elevene på ungdomstrinnet har klagerett på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Informasjon om dette kan dere lese mer om her. For minoritetsspråklige finnes det en egen informasjonsbrosjyre.

Kilde:pixabay

Eksamensdatoer 10. trinn:

Trekkfag blir gjort kjent onsdag 9. mai kl 09.00.

Matematikk: Onsdag 16. mai.

Engelsk: Forberedelse torsdag 24. mai og prøve fredag 25. mai.

Norsk: Forberedelse mandag 28. mai. Norsk hovedmål prøve tirsdag 29. mai. Norsk sidemål prøve onsdag 30. mai.

10A og 10B kommer opp i ett av fagene (norsk, matematikk eller engelsk). Det kan være samme fag, men det er vanlig at det blir ulikt fag.  

Lokalt gitt eksamen (muntlig): Fredag 8. juni 2018

Elevundersøkelsen 2017 Resultater

Elevene gir også i år generelt positive tilbakemeldinger på sin hverdag på Grødem skole. De trives med lærerne og medelever, er motivert og opplever læring som nyttig. Men etter en positiv økning fra 2013 til 2015, har nå kurven pekt svakt nedover i to år. I 2016 sank skåren i flere kategorier, og i 2017 synker igjen. Selv om resultatene fremdeles er tilfredsstillende, så må skolen ta grep for å snu denne trenden. Analyser og innspill fra voksenmiljøet på skolen og dialog med elevene er sentralt for å finne årsaker og løsninger.  

Kilde: Pixabay


Det er og interessant at den negative trenden også gjelder hjemmearenaen. FAU bør kobles på her for å være med i analyse og forslag som kan snu trenden. Hva er det som gjør at elevene vår generelt er litt mindre fornøyd nå?

 

Mobbing er stabilt, men går litt ned fra 5,5% i 2016 til 5,2% i år.  Det er en positiv endring at færre opplever den hyppigste mobbingen, og at prosenten synker på både mellom- og ungdomstrinnet. Men antall elever som opplever mobbing er tross tiltak for høy. Særlig er det mellomtrinnet som drar prosenten opp med 6,7% (mot 6,8% i 2016). Ungdomstrinnet har 3,7% i år, mot 4,4% i 2016. Elevene forteller at det er i all hovedsak negative kommentarer i friere settinger uten voksne tilstede. Den digitale mobbingen rapporteres som svært lav.

 

Grødem skole satt i 2016 i gang prosjektet AF1 (Alle For 1). Tiltaket er elevvakter som skal jobbe for økt trivsel og gripe inn i negativ atferd der det ikke er voksne. Tiltaket startet høsten 2016 samtidig som Elevundersøkelsen 2016 ble tatt. Mobbetallene har gått ned 0,3% poeng, noe som muligens kan tilskrives dette tiltaket. Det er likevel for tidlig å dra noen konklusjoner, og mobbingen skjer fremdeles der det ikke er voksne tiltstede. Tiltaket vil derfor bli videreført for reell effekt tar tid. Elevene sier at 50% av mobbingen skjer i skolegården, uten voksne tilstede. Her må vi være tettere på.

 

Digital mobbing er svært lav med 2,3%. Forskning på mobbing viser at det ofte er sammenheng mellom analog og digital mobbing. Elevrådet ble derfor spurt om hva de trodde var årsaken til denne forskjellen. De trakk da frem at de ikke har lov å bruke mobil/digitale enheter fritt, og det begrenser mobbingen digitalt. Svaret underbygger at barn og unge ofte svarer ut fra det stedet de er når de svarer. Altså de trekker ikke inn digital mobbing som skjer på fritiden. Det er en fin bekreftelse på at den begrensingen skolens reglement har på bruken av digitale enheter er tilstrekkelig og har en hensikt.  

 

Videre kan du lese om de ulike kategoriene eleven har skåret for hele skolen.

1 2 3 4 21