Ledelsen på Grødem skole

REKTOR:

Sten Larsen
Telefon: 51413173
Mobil: 41640447
Mail: sten.larsen@randaberg.kommune.no

INSPEKTØR 1.-4. trinn & Introbasen

Else Liv Eriksen
Telefon: 51413172
Mobil: 48226085
Mail: else.liv.wigestrand.eriksen@randaberg.kommune.no

INSPEKTØR 5.-7. trinn

Heidi Merete Ueland
Telefon: 51413186
Mobil: 41270581
Mail: Heidi.merete.ueland@randaberg.kommune.no

INSPEKTØR 8.-10. trinn & spes.ped ansvarlig

Per Jarle Marsli
Telefon: 51413182
Mobil: 99423264
Mail: per.jarle.marsli@randaberg.kommune.no