Lydbøker

Lydbøker er noe de fleste av oss forbinder med krimbøker på mobilen. Men denne muligheten finnes også for elever som strever med lesingen innen fag. Hjernen vår må både avkode bokstaver og tekst, men og forsøke å finne meningen i setning og helheten. Strever du med avkoding, så er det lite kapasitet igjen til forståelse. Lydbøker er et hjelpemiddel for dette. 

Skolelydbok.no

Nytt i år er at lydbøkene er tilgjengelig på nett, mobil og nettbrett (trolig også på Chromebook snart). Den nye løsningen som tillater flere plattformer gjør at elevene (sammen med foresatte) selv får tilgang til å laste ned lydbøkene. Tilgang fås via skolen.

Tenker du dette er aktuelt for ditt barn? Tilbudet er i utgangspunktet begrenset til elever med lesevansker, men ta kontakt slik at vi kan se på om dette er aktuelt uansett. Har barnet ditt påvist lese- og skrivevansker eller dysleksi, men du har ikke tilgang – ta kontakt.

8.-10.tr: DKS Atlars + Garborg

På torsdag fikk elevene på ungdomsskolen besøk av DKS (Den kulturelle skolesekken). Denne gang var vi så heldig at det var rapper/artist Atlars sammen med Garborgsenteret.

Arne Garborg var, som kjent (?), samfunnskritisk og opptatt av menneskeverd og likhet for alle. De samme verdiene og holdningene uttrykkes i en annen form, men like fullt i tekstene til Atlars. I en tid der verdier diskuteres og utfordres var det spennende å se hvor aktuell Garborg er, selv snart 100 år etter han levde. Tekstene til Atlars kan du høre på Spotify, mens Garborg finner du på biblioteket.

Ny adresse eller mobilnr?

Har du flyttet eller fått nytt telefonnummer så er det ditt ansvar som foresatt å endre dette i Visma. Visma er samme sted som du sjekker blant annet fravær på barnet ditt.
Husk at adresse må oppdateres i folkeregisteret også, hvis ikke vil vårt system endre det tilbake igjen.

Gå inn på hjemmesiden vår og trykk på Visma Flyt skole. 

Digital mobbing – tips og råd

Digital mobbing er dessverre en del av hverdagen for noen barn og unge. Det skjer ofte i fora som vi voksne ikke vet om eller har tilgang til. I tillegg er flere app-er og nettsteder uten historikk og med mulighet for å være anonym. Resultatet er at mobbing og trakassering kan pågå lenge uten at gjerningspersonene blir tatt.

For å hjelpe barnet/ungdommen din, så er det viktig at foresatte sjekker, spør og er i dialog med barnet/ungdommen sin om den digitale delen av livet. Ikke tenk at «det forstår jeg ikke uansett, og ungdommen i dag er så flinke». Ungdom og barn er flinke på teknisk bruk av digitale enheter, men moral og etikk må læres her også.

Som et ledd i preventivt arbeid, så ønsker vi på skolen å gjøre dere obs på noen app- er:

SARAHAH

Ny app som var populær å laste ned i sommer. Den gir mulighet til å gi kommentarer anonymt til andre. Det er ikke mulig å finne ut fra hvem. Det er flere mobbesaker knyttet til denne i Norge. Vi vet og at elever på Grødem har appen.

Råd: Sjekk om ungdom/barn har app-en og slett den

 

 

GOBI

Gobi ligger nå som en av de mest populære app-ene i Appstore. Det er en app som gir mulighet for å sende bilder til små og store grupper. Gobi har ingen kontroll med hva som foregår i private grupper. Faren for gruppe mobbing og deling av private bilder er stor. Det er bekymring knyttet til app-en, men ikke enda kjente mobbesaker.

Råd: Sjekk om ungdom/barn har app-en og snakk med de om bruk, konsekvenser og at de må gi beskjed om misbruk

 

SNAPCHAT

En gammel kjenning som vi eldre også kjenner til. Snapchat var i 2016/17 den mest brukte app-en til mobbing og trakassering. Vær bevisst på dette. Det er 13 års aldersgrense av en grunn. 

Råd: Sjekk om ungdom/barn har app-en og snakk med de om bruk, konsekvenser og at de må gi beskjed om misbruk. Respekter aldersgrensen.

 

Hvis du opplever mobbing og trakassering på nett, så gi beskjed til en voksen hjemme eller på skolen! Nettsiden slettmeg.no er en veldig god side for å finne informasjon, men og få hjelp. 

Høsttur mandag 28.august for alle trinn

Mandag 28. august legger hele Grødem skole ut på sin årlige høsttur. Det er en viktig begivenhet for å samles på tvers av klasser og oppleve gleden med en tur i nærområdet.

Turen i år går til:

  • 1. trinn: Foren
  • 2. trinn: Randabergvika/R.fjellet
  • 3.trinn: Vanntårnet/Myra
  • 4.trinn: Randabergvika
  • 5. trinn: Vistnes fyr
  • 6.trinn: Vistestanda med sykkel, og videre til Viste fyr
  • 7. trinn: Viste fyr
  • 8.-10.trinn: Sykkeltur til Sjøbadet på Tananger

Har du behov for å komme i kontakt med ditt barn i løpet av dagen, så vil kontoret kunne ta beskjeder videre. Ring skolen på på tlf 51413170.

Været er jo alltid spennende her i området, og mandag er ingen unntak. Vi satser på tur, men elevene må ha med seg skolesaker i tilfellet turen blir utsatt. Vi legger ut på hjemmesiden tidlig mandag morgen om det blir tur eller ikke.  

NYE REGLER VEDR. §9-A (ELEVENE SITT SKOLEMILJØ) FRA 1. AUGUST

Fra 1.august gjelder nye regler om elevene sitt skolemiljø. I det nye regelverket er det stilt tydelig krav til skolene om å informere elevene og foreldrene om rettighetene i kapittel 9A. Skolene skal også informere om aktivitetsplikten og at saken kan meldes til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har laget en kort informasjonsvideo, og oppdatert nettsiden sin slik at det skal være enkelt å finne informasjon og kontaktopplysninger.

Link til informasjonsvideo: www.youtube.com/watch?v=9ewPaNLozV8

De nye reglene vil bli gjennomgått for elevene ved skolestart, og i tillegg i foreldremøtene i starten av skoleåret.

Reglene er i hovedsak en understreking av skolenes plikt til raskt å undersøke, for deretter å sette inn hensiktsmessige tiltak når elever opplever å ikke ha det bra på skolen.Videre skal skolen kunne dokumentere hvilke undersøkelser som er gjort, og hvilke tiltak som er iverksatt. Skolene skal kunne dokumentere dette skriftlig,men uten at det foreligger formkrav i form av enkeltvedtak som det gjorde tidligere.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/

Da var skoleåret 2017/18 startet!

Ferie er godt, men det er noe fint med å starte opp med rutiner og skoleår igjen og. En strøm av blide elever fylte gradvis opp skolegården, og gav liv til skolen igjen. Vi håper at alle får og lager seg et fint skoleår.

P.S. Husk trafikksikkerhet for dere som levere barna i bil, og hjelm for de som sparker/sykler til skolen 

Velkommen til nytt skoleår 2017/18

Grødem skole ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår 2017/18!

Skolen starter opp torsdag 17. august:

  • 1. klasse møter kl.09.30, og slutter kl. 11.00. (SFO er åpent etter kl.11)
  • 2.- 10. klasse møter kl.08.15, og slutter kl.11.00. (SFO åpent for de som har det)

NB! Både skole og SFO har stengt 15. og 16. august 

Her kan de se Årshjul for skole og SFO (Trykk her). Denne blir oppdatert med ulike aktiviteter i løpet av året, men du kan allerede se planleggingsdager og ferier

1 2 3 13