Goa skole 40 år!

På fredag markerte vi at Goa skole nå har rundet 40 år. Begivenheten ble feiret i allrommet med høstsang og burdagssang, og ikke minst den gamle slageren «Her på Goa skole….» Rektor snakket om at det er bygningene rundt oss som er 40 år. Det som er den egentlige skolen er innholdet, alle de kjekke elevene og personalet som kommer her hver dag. Det er menneskene som gjør Goa skole til en god skole. Markeringen ble avsluttet med kaker til alle!

Nå ønsker vi alle en flott høstferie!

Together

8. trinn sin morgensamling på fredag ble en feiende frisk forestilling som toppet seg da de alle sammen sang «Together» samtidig som noen av elevene viste fram både turn og dans. Før det fikk både gutter og jenter vist seg fram til friske rytmer og mye bevegelse.

Tusen takk til hele trinnet! Ekstra hyggelig er det å se at de foresatte fremdeles er interesserte i å følge med på morgensamlingene som elevene har ansvar for.

Påmelding til høstferien i SFO

Hei

Det nærmer seg høstferie, og i den forbindelse må dere foreldre som ønsker å benytte dere av tilbudet om ferie SFO, melde barnet deres på. Fristen for påmelding er 22 september. SFO har åpent hele høstferien fra 07:15-16:30. De som har 60% plass, kan melde seg på de tre dagene de har oppsatt ellers i året.

Nytt av i år er at påmeldingen skjer via Goa skole/SFO sin hjemmeside, trykk på linken her og send inn etter utfylling

Bare ta kontakt , hvis du/dere har noen spørsmål.

Hilsen Susanne V. Dullum

Morgensamling

På fredag var det 2. trinn som fikk vist seg fram på morgensamling. Det er alltid like kjekt å se noen av de yngste elevene våre i aksjon på scenen. Vi var ikke i tvil om at de ville imponere og glede oss tilskuere! Denne gangen fremførte de tre sanger, og utenom klassekoret var både solister, tekniker og programledere i aksjon. Tusen takk til alle sammen!

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR 2017/18

Goa skole ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår 2017/18!

Skolen starter opp torsdag 17. august:

  • 1. klasse møter kl.09.30, og slutter kl. 11.00. (SFO er åpent etter kl.11)
  • 2.- 10. klasse møter kl.08.15, og har full skoledag. (SFO åpent for de som har det)

NB! Både skole og SFO har stengt 15. og 16. august på grunn av planleggingsdager.

Bilderesultat for skolestart

NYE REGLER VEDR. §9-A (ELEVENE SITT SKOLEMILJØ) FRA 1. AUGUST

Fra 1.august gjelder nye regler om elevene sitt skolemiljø. I det nye regelverket er det stilt tydelig krav til skolene om å informere elevene og foreldrene om rettighetene i kapittel 9A. Skolene skal også informere om aktivitetsplikten og at saken kan meldes til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har laget en kort informasjonsvideo, og oppdatert nettsiden sin slik at det skal være enkelt å finne informasjon og kontaktopplysninger.

Link til informasjonsvideo: www.youtube.com/watch?v=9ewPaNLozV8

De nye reglene vil bli gjennomgått for elevene ved skolestart, og i tillegg i foreldremøtene i starten av skoleåret.

Reglene er i hovedsak en understreking av skolenes plikt til raskt å undersøke, for deretter å sette inn hensiktsmessige tiltak når elever opplever å ikke ha det bra på skolen.Videre skal skolen kunne dokumentere hvilke undersøkelser som er gjort, og hvilke tiltak som er iverksatt. Skolene skal kunne dokumentere dette skriftlig,men uten at det foreligger formkrav i form av enkeltvedtak som det gjorde tidligere.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/

Endringer i skolevei under ombygging av Goakrysset

Som dere ser har det begynt arbeid i Goakrysset. Det er den etterlengtede oppgraderingen av Goakrysset og gang- og sykkelsti fra Goadalen som nå skal bygges.

 

For skolen og FAU er det viktig å sikre de myke trafikantene. FAU-leder på Goa skole, Ørnulf Staalesen, var sammen med rektor med på informasjonsmøte med Statens vegvesen like før sommerferien. Målet med møtet var å legge godt til rette for elevene våre som skal benytte dette som skolevei.  

 

Vedlagt ser dere kart hvor det er skissert hvor de myke trafikantene skal gå og sykle mens de to planlagte kulvertene bygges (lyseblå). Den kommunale delen av Kyrkjeveien stenges for gjennomkjøring mens arbeidene i krysset pågår. Entreprenøren har begynt med å etablere planlagte omkjøringsveier med G/S felt (markert med gul). Planen er at disse ferdigstilles i uke 32 og trafikken legges om før skolestart.

 

Ta gjerne kontakt med skolen hvis dere har spørsmål om skoleveien ut over dette.

 

Myke-trafikanter (003)

1 2 3