Kontaktlærere 2018/2019

1. trinn: Solveig Olsen, Gry Tunge og Åshild Helgeland Hauge

2. trinn: Monica Bjørnestad Ellingsen og Anette Stranden

3. trinn: Henriette Monstad Ødegård og Kine Aurbakken Vistnes

4. trinn: Anne Slettemoen og Laila Vestvik

5. trinn: Stig Larsen og Elisabeth Olsen

6. trinn: Anette Langeteig og Eirik Hansen

7. trinn: Rebekka Sele og Anita May Øverlid Tungland

8.trinn: Vigdis Rørstad Bø og Renate Slettevold

9.trinn: Nina Fosbæk og Ingeborg Namtvedt

10.trinn: Nina Karin Frafjord

Nettvett – hva er det?

Barnevakten.no er invitert til å ha et opplegg for elevene i skoletiden og foreldrene på kvelden.
Det blir foredrag av Kristian Berntsen torsdag 26 april kl 19 i kantinen på Goa skole.
Vi vil få informasjon om

•        Skjermtid
•        bruk av sosiale medier
•        grooming
•        nettmobbing
•        personvern
•        spilling
•        aldersgrenser
•        medieskapt utseendepress
•        foreldrerollen
•        nyttige ressurser

Håper du har lyst og mulighet til å komme.

Mvh FAU

Ungdomstrinnet på Goa

Som mange av dere har fått med dere foreslår Rådmannen i Randaberg i sitt budsjettforslag å flytte ungdomstrinnet på Goa til Harestad skole i 2019. Forslaget er et av flere tiltak Rådmannen har i et økonomisk trangt budsjett.

Siden saken ble aktualisert har skolen vært opptatt av at elevråd, FAU og skolens personale skal få uttale seg. Uttalelsene gis politikerne i Randaberg som innspill når de skal lage sitt budsjett.

Politikerne vedtar budsjett for 2018 i Kommunestyret 14.desember. De har allerede lagt fram et fellesforslag fra alle partier i Formannskapet i forrige uke. Her er tiltaket om flytting tatt ut av budsjettet, men det er ønsket en grundig utredning av forslaget.

Skolesjefen bestemmer hvordan en slik utredning skal foregå.

Det er naturlig at vedlagte uttalelse fra FAU også er en del av denne utredningen. Om og hvordan elever og foreldre skal bli ytterligere hørt vil vi dermed komme tilbake til når dette kommer som politisk sak.

Vedlagt finner dere en uttalelsen fra FAU: 20171206 Uttalelse fra FAU Goa, hjemmeside

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR 2017/18

Goa skole ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår 2017/18!

Skolen starter opp torsdag 17. august:

  • 1. klasse møter kl.09.30, og slutter kl. 11.00. (SFO er åpent etter kl.11)
  • 2.- 10. klasse møter kl.08.15, og har full skoledag. (SFO åpent for de som har det)

NB! Både skole og SFO har stengt 15. og 16. august på grunn av planleggingsdager.

Bilderesultat for skolestart

1 2