Skøyteglede

Takket være en aktiv velforening, kan også skoleelevene våre nyte minusgradene på en ekstra hyggelig måte. I dag er det 3. trinn som har lagt uteskoledagen sin til skøytebanen på Endrestø. Rapportene derfra forteller om glade barn og stor aktivitet! Et flott tiltak fra velforeningen!

1.-4.TRINN: FORELDREMØTE I REGI FAU M/PÅL ROLAND 6. FEBRUAR

6. februar kl.19.30 til 21.00 inviteres du som foresatt til barn på 1. til og med 4.trinn til foredrag med dosent Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Foredraget er en del av prosjektet «Være sammen» som skolene i Randaberg er en del av. 

Tematikken på foredraget er foreldrerollen og hvordan støtte barnet i skolen.

Pål Roland er en inspirerende og engasjert foreleser som har god kompetanse innen dette feltet.

Foredraget blir i Aulaen på Grødem skole

Marco Elsafadi på besøk til Goa

Onsdag 18.1 var Marco Elsafadi på besøk på Goa for å snakke med 7.-10. trinn. Marco er kjent for sitt engasjement for barn og unge, for sin karriere som basketballspiller, og som vinner av TV- programmet Mesternes mester i 2014.

Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre opp og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst rundt vårt ansvar i samspill med våre medmennesker?

I forkant av foredraget hadde 8. trinn på Goa sendt flere innspill til han, deriblant resultat av gruppearbeid, klassesamtaler og andre innspill. Tilsammen dannet dette en tydelig bestilling om hva ungdommene på Goa ønsket at han skulle snakke om.

Resultatet ble en flott fellesskapsopplevelse som forhåpentligvis traff individuelt på måter som kan bety noe både for den enkelte og for klassene.

Foreldrerollen – gleder og utfordringer

Det å oppdra et barn er noe av det fineste ved foreldrerollen, men det stiller også den voksne ovenfor mange valg. Hvor lenge er det greit å sitte med Ipaden? Legging kl.8 eller 10? Nugatti eller ikke? Mobilen ved siden av sengen om natten eller ikke? Disse små problemstillingene er bare toppen av isfjellet i daglige avgjørelser som tas.

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen.

Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.

Sjekk den ut!

Samtalegrupper for barn med to hjem

Helsesøster på Goa skole, Anne Lise Henjesand vil i samarbeid med helsesøster på Harestad skole, Allaug Ulevåg Oksum, starte opp en samtalegruppe for barn med to hjem. Målgruppen er elever på 5. og 6. trinn.  Samtalegruppen er tenkt som et forebyggende tiltak, der barna får anledning til å bli kjent med andre barn som opplever, eller har opplevd noe av det samme. Ønsket er å lage en gruppe der barna liker seg, og der de har anledning til å snakke om hva de liker og er opptatt av. Det er planlagt 6 samlinger, og oppstart er 14. februar. Helsesøster kan gi mer informasjon om tilbudet.

Museum i 5. klasse

I forrige uke hadde alle elevene i 5. klasse fått nye roller som guider på museum, som utstilte gjenstander og teknikker fra oldtidens Egypt og Sumer(4000-1000 f. kr.). De hadde i forkant både laget en reproduksjon fra perioden, samt funnet historier og informasjon om tingen de hadde laget. Som en kan se på bildene hadde alle jobbet godt og lenge med begge deler. Skal en dømme ut ifra tilbakemeldingene fra 1-6. klasse(samt en del foreldre) som var på besøk, var det en stor suksess 😀 Vi ser frem til å gjøre noe lignende igjen!

Kortvarig snøglede

Det er ikke så mye snø som skal til før det går an å lage flotte snømenn. Kjekt at elevene kan nytte den lille snøen vi er tildelt på Goa skole:)

Kikhoste

Informasjonsskriv fra kommuneoverlegen vedrørende kikhoste.

Pågrunn av at skolen har fått informasjon om at noen få av skolens elever har fått påvist kikhoste, legger vi ut følgende informasjonsskriv fra kommuneoverlegen:

Selv om vi har en god vaksinasjonsdekning når det gjelder kikhoste, har vi tidvis enkelte tilfeller med kikhoste i Randaberg Kommune. De siste 20 årene har man i Norge hatt en økning i kikhoste hos eldre barn og unge som ikke skyldes vaksinesvikt, men mulig en reel økning av kikhoste i befolkningen, avstand i tid til vaksinering og en bedret diagnostikk.

Kikhoste skyldes bakterien bordetella pertussis og angriper luftrør og bronkier. Inkubasjonstiden er 5-21 dager(oftest 7-10 dager) og følges av forkjølelseslignende symptomer i en ukes tid. Deretter følger det et anfallsstadium med kraftige hosteturer med kiking og eventuelt brekninger.

Forløpet er ofte ukarakteristisk hos personer som har gjennomgått vanlig vaksinasjon.

I typiske tilfeller opptrer hosteanfall med kiking og symptomene kan vare i 2-3 måneder.

Sykdommen smitter med dråpesmitte. Den er mest smittsom i det tidlige stadiet og de første par ukene eller inntil 5 dager etter oppstart med antibiotika. Etter 3 uker fra symptomdebut regnes sykdommen ikke som smitteførende.

Ved et påvist tilfelle av kikhoste må det vurderes å igangsette forebyggende tiltak overfor andre hustandsmedlemmer eller nærkontakter. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle av fastlegen. Dette kan være situasjoner hvor det i en husstand  med påvist tilfelle av kikhoste også er spesielt sårbare personer, uvaksinerte eller delvis vaksinerte barn under 2 år. Videre vurderer  fastlegen behandling av uvaksinerte personer uansett alder med alvorlig astma, medfødt hjertefeil eller med nedsatt immunforsvar.

Kikhoste inngår i barnevaksinasjonsprogrammet gitt ved 3,5 og 12 mnd. alder. Det gis også boosterdose i tidlig barneskolealder.

De fleste meldte tilfeller av kikhoste i Randaberg er skolebarn, tenåringer og voksne hvor det har gått mer enn 5 år siden siste vaksinering.

 

Ved kikhosteutbrudd i barnehager og skoler ( dvs. 2 eller flere tilfeller) , bør foreldre gjennom dette skrivet informeres om symptomene og tiltak overfor uvaksinerte og delvis vaksinerte nærkontakter under 2 år.

Ved kun et enkelt bekreftet tilfelle hos et barn i en barnehage eller skole, er det vanligvis tilstrekkelig med oppmerksomhet på nærkontakter i samme barnehageavdeling eller skoleklasse. Fastlegen informerer da også om hva som er hensiktsmessig  ut fra pasientens aktuelle smittesituasjon .

Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet er pasienten som nevnt smitteførende inntil 5 dager etter igangsatt behandling og bør holdes hjemme fra skole eller barnehage i den perioden.

Ved behandling senere i sykdomsforløpet, som ofte er vanlig,  vil smittsomheten ofte være betydelig mindre og barn kan gå i barnehage eller skole dagen etter igangsatt behandling.

Eventuelle friske nærkontakter som tidvis settes på profylaktisk behandling, trenger ikke å være hjemme.

 

1 2 3 7