Skøyteglede

Takket være en aktiv velforening, kan også skoleelevene våre nyte minusgradene på en ekstra hyggelig måte. I dag er det 3. trinn som har lagt uteskoledagen sin til skøytebanen på Endrestø. Rapportene derfra forteller om glade barn og stor aktivitet! Et flott tiltak fra velforeningen!

1.-4.TRINN: FORELDREMØTE I REGI FAU M/PÅL ROLAND 6. FEBRUAR

6. februar kl.19.30 til 21.00 inviteres du som foresatt til barn på 1. til og med 4.trinn til foredrag med dosent Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Foredraget er en del av prosjektet «Være sammen» som skolene i Randaberg er en del av. 

Tematikken på foredraget er foreldrerollen og hvordan støtte barnet i skolen.

Pål Roland er en inspirerende og engasjert foreleser som har god kompetanse innen dette feltet.

Foredraget blir i Aulaen på Grødem skole

Marco Elsafadi på besøk til Goa

Onsdag 18.1 var Marco Elsafadi på besøk på Goa for å snakke med 7.-10. trinn. Marco er kjent for sitt engasjement for barn og unge, for sin karriere som basketballspiller, og som vinner av TV- programmet Mesternes mester i 2014.

Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre opp og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst rundt vårt ansvar i samspill med våre medmennesker?

I forkant av foredraget hadde 8. trinn på Goa sendt flere innspill til han, deriblant resultat av gruppearbeid, klassesamtaler og andre innspill. Tilsammen dannet dette en tydelig bestilling om hva ungdommene på Goa ønsket at han skulle snakke om.

Resultatet ble en flott fellesskapsopplevelse som forhåpentligvis traff individuelt på måter som kan bety noe både for den enkelte og for klassene.

Foreldrerollen – gleder og utfordringer

Det å oppdra et barn er noe av det fineste ved foreldrerollen, men det stiller også den voksne ovenfor mange valg. Hvor lenge er det greit å sitte med Ipaden? Legging kl.8 eller 10? Nugatti eller ikke? Mobilen ved siden av sengen om natten eller ikke? Disse små problemstillingene er bare toppen av isfjellet i daglige avgjørelser som tas.

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen.

Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.

Sjekk den ut!

Samtalegrupper for barn med to hjem

Helsesøster på Goa skole, Anne Lise Henjesand vil i samarbeid med helsesøster på Harestad skole, Allaug Ulevåg Oksum, starte opp en samtalegruppe for barn med to hjem. Målgruppen er elever på 5. og 6. trinn.  Samtalegruppen er tenkt som et forebyggende tiltak, der barna får anledning til å bli kjent med andre barn som opplever, eller har opplevd noe av det samme. Ønsket er å lage en gruppe der barna liker seg, og der de har anledning til å snakke om hva de liker og er opptatt av. Det er planlagt 6 samlinger, og oppstart er 14. februar. Helsesøster kan gi mer informasjon om tilbudet.

Museum i 5. klasse

I forrige uke hadde alle elevene i 5. klasse fått nye roller som guider på museum, som utstilte gjenstander og teknikker fra oldtidens Egypt og Sumer(4000-1000 f. kr.). De hadde i forkant både laget en reproduksjon fra perioden, samt funnet historier og informasjon om tingen de hadde laget. Som en kan se på bildene hadde alle jobbet godt og lenge med begge deler. Skal en dømme ut ifra tilbakemeldingene fra 1-6. klasse(samt en del foreldre) som var på besøk, var det en stor suksess 😀 Vi ser frem til å gjøre noe lignende igjen!

Kortvarig snøglede

Det er ikke så mye snø som skal til før det går an å lage flotte snømenn. Kjekt at elevene kan nytte den lille snøen vi er tildelt på Goa skole:)

1 2 3 7